Ga direct naar inhoud

Liniepad Abcoude

wandelroute(10 km)

Wandeling tussen Fort bij Abcoude en Fort bij Nigtevecht in De Ronde Venen
print pdf export

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen bij het afdrukken:

Onderdeel *

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen in de PDF:

Onderdeel *
Toon QR

Route openen op jouw telefoon

Wil je deze route openen op je telefoon?
Scan dan de QR-code met een QR Code Scanner.
Heb je nog geen QR Code Scanner op je telefoon? Ga dan naar de App store voor een iOS QR-app of Play store voor een Android QR-app.

Omschrijving

Deze wandelroute is opgesteld door Natuurmonumenten
 
WANDELEN OVER HET LINIEPAD
De wandeling over het Liniepad geeft een goed beeld van de vroegere Stelling van Amsterdam tussen Fort bij Abcoude en Fort bij Nigtevecht. Het wandelpad is genoemd naar de liniedijk waar je een deel van de wandelroute overheen wandelt. Verder heeft het riviertje het Gein een belangrijke plaats op deze wandelroute. Na het wandelen, kan je in het viscentrum terecht voor een kop koffie.
 
Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter bescherming van Amsterdam. De verdedigingsring is 135 kilometer lang en bestaat uit dijken met dammen en sluizen, terreinen die onder water konden worden gezet (inundatie) en niet minder dan 42 forten. De Stelling van Amsterdam is nooit als verdedigingswerk gebruikt. De forten en verbindingswerken zijn echter bewaard gebleven, waardoor een uniek monument van defensieve en waterstaatkundige techniek is ontstaan. In 1996 is de Stelling toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Meer informatie op www.stellingvanamsterdam.nl
 
Liniepad
Het Liniepad ligt op het Zuidoostfront van de Stelling. Deze kant van Amsterdam was extra kwetsbaar vanwege allerlei weg- en waterwegen die vanuit die richting naar de hoofdstad leidden. De verdedigingsring werd daardoor op allerlei plaatsen onderbroken. Om die zgn. accessen te beveiligen waren hier extra forten nodig. Abcoude bijvoorbeeld was zo’n belangrijk strategisch punt. Het in het dorp gelegen fort is dan ook het oudste fort van de Stelling (1887) en nog grotendeels met bakstenen gebouwd. Het was daardoor al snel niet bestand tegen zwaar geschut zoals de brisantgranaat. Het betonnen Fort bij Nigtevecht, ook strategisch gelegen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, is van later datum (1903) en was daarom beter bestand tegen zwaar vijandelijk vuur. Natuurmonumenten beheert vijf forten van het Zuidoostfront, namelijk de forten bij Hinderdam, Nigtevecht, Abcoude, Botshol en Waver-Amstel. En daarnaast de liniedijk en de batterijen. Fort Abcoude kwam als laatste, in 2006, in eigendom. De meeste forten zijn jaarlijks geopend op Open Monumentendag. Kijk in de agenda voor de activiteiten. DE
 
De route
De wandelroute start bij NS-station Abcoude en is bewegwijzerd met blauwe pijltjes op houten paaltjes. De lengte van de rondwandeling is 8 kilometer, met mogelijkheid tot verlenging bij Fort Abcoude (10 km).
 
Voor meer informatie over bezienswaardigheden ed. zie ook: 

Forten in deze route

Activiteiten in deze route

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
17 + 13 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.