Ga direct naar inhoud
De Stelling van Amsterdam is erfgoed van wereldformaat
De forten zijn weer open
Ode aan de Hollandse Waterlinies
Bekijk de routegids Stelling van Amsterdam

Bezoekerscentra

Forteiland Pampus

Fort K'IJK (Fort bij Krommeniedijk)

Fort C (Muizenfort)

Nu te zien en te doen rond de Stelling van Amsterdam

Meer activiteiten
Op de forten van de Stelling van Amsterdam valt een hoop te beleven. De forten organiseren allerlei activiteiten, zoals speurtochten, rondleidingen, theater, muziek, dans, lekker eten en andere leuke en spannende activiteiten. Altijd leuk om een bezoek aan de Stelling van Amsterdam te brengen.
20 en 21 aug

Ouder & kind Bushcraft cursus

Fort bij Spijkerboor - Westbeemster
21 aug

Avontuurlijk Forteiland: een tof dagje uit!

Forteiland IJmuiden - IJmuiden
21 aug

Open dag Fort bij Spijkerboor

Fort bij Spijkerboor - Westbeemster
21 aug

Ronde van de Stelling van Amsterdam

Diverse locaties rond de Stelling van Amsterdam

Routes

Meer routes
Op 15 tot 20 kilometer afstand van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam ligt een bijzondere verdedigingsring van 42 forten, 4 batterijen, 1 kasteel­vesting, 2 vestingsteden en een grote hoeveelheid aan dijken en sluizen: de Stelling van Amsterdam. De Stelling biedt aantrekkelijke mogelijkheden om te wandelen, varen en fietsen.

Wandelen

De Stelling van Amsterdam biedt prachtige wandeltochten langs en rondom de diverse onderdelen van de Stelling. U loopt door Hollandse landschappen in beschermde natuurgebieden en ontdekt de Stelling op een andere manier.

Bekijk alle wandelroutes

Fietsen

Nederlanders zijn een fietsminnend volk en ook rond de Stelling van Amsterdam zijn er diverse fietsmogelijkheden. Lange- en korte-afstandroutes brengen u langs de Stellingonderdelen en onderweg geniet u van Hollandse groene weilanden, stille dijken, platte polders en historische molens.

Bekijk alle fietsroutes

Varen

Water speelt een grote rol speelt in de Nederlandse geschiedenis. Zo ook voor de waterrijke Stelling van Amsterdam. U kunt dit gebied op een bijzondere manier doorkruisen met een kano waarbij u de Stelling op een andere manier ontdekt. Of een boottripje maken naar een fort, of op bootexcursie in de omgeving.

Bekijk alle vaarroutes

De ambassadeurs van de Stelling

Delen, doen, inspireren en activeren. De ambassadeurs van de Stelling van Amsterdam zetten zich vol overgave in om aandacht te vragen voor het culturele erfgoed en de toeristische beleving van de Stelling van Amsterdam.

Waarom werkt de Stelling van Amsterdam
met ambassadeurs?
Onze betrokken ambassadeurs brengen de geschiedenis en de mogelijkheden van de Stelling onder de aandacht. Ze verdiepen zich in de achtergronden van de Stelling. Ze zetten zich op verschillende manieren in, van vrijwilligerswerk tot het geven van gratis rondleidingen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken en ze op de hoogte te brengen van wat er rond de Stelling speelt. Zo zorgen we samen met onze ambassadeurs voor het behoud het de ontsluiting van de Stelling.
Ambassadeurs: Henk Tol

Henk Tol

"De Stelling van Amsterdam is voor mij bijzonder: waterwerken, opslag van munitie, de verscheidenheid van de flora, ...

Ambassadeur: Olga Ekelenkamp

Olga Ekelenkamp

"Ontzettend trots om UNESCO Werelderfgoed op een duurzame manier te kunnen behouden voor de toekomst ...

Ambassadeur: Patrik Guitink

Patrik Guitink

"Als eigenaar en pachter van forten probeer ik deze samen met andere monumenten duurzaam en hoogwaardig te herbestemmen ...

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
8 + 5 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.