Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Nieuws

Op Forteiland Pampus zie je overal vogels vliegen, zelfs in het fort! Kom via de vogelaars van Pampus meer te weten over de wondere ...
Alle forten en belangrijke sluizen in de Stelling van Amsterdam zijn met behulp van een drone en een speciale camera aan een heliumballon ...
Maandag a.s. begint op NPO 2 een nieuw BNNVARA programma ‘Typisch Muiden’ waarin in 12 afleveringen Muiden en Muidenaren ...
Fort aan de Drecht Sein Kanon
Artikel Monumentaal 3 september 2020 Dat menigeen van Heemschut een breder beeld heeft dan dat van hoeder van gebouwd erfgoed, bewijst ...
Fort bij Hoofddorp
Artikel Architectenweb 1 september 2020 Expositie toont kansen eigentijds erfgoed Haarlemmermeer In Galerie De Meerse in Hoofddorp ...
Dit jaar is het Fortenfestival nét even anders dan anders. In aangepaste vorm gaan de activiteiten in de buitenlucht en gegarandeerd ...
Loop door het Fort K'IJK met de audiotour. Je raakt bekend met de Stelling van Amsterdam.   Ze lichten speciaal het thema ...
Open Monumentenweekend
Open Monumentendag 2020 gaat dit jaar in aangepaste vorm door. Op verschillende plekken in de Stelling van Amsterdam is het ...
Artikel de Jutter/de Hofgeest 20 augustus 2020 Recreatieschap Spaarnwoude is vorige week gestart met een participatieprogramma rond ...
De renovatie van Fort bij Hoofddorp is afgerond. Tien jaar nam de ontwikkeling en herbestemming van het fort in beslag. Het fort gaat ...
Zet in augustus koers naar Forteiland IJmuiden : een eiland met historie. Onderdeel van De Stelling van Amsterdam én UNESCO ...
Om deze gekke tijden door te komen kijkt Pampus op een creatieve manier mogelijkheden. Ze hebben een uniek lokaal en duurzaam kerstpakket ...
Nu Nederland massaal in eigen land op vakantie gaat, neemt de vraag naar originele coronaproof familie-uitjes toe. Daarom start ...
Het nieuwe jaarmagazine FORT! is vorige week van de persen gerold. In het magazine is met 16 pagina’s volop aandacht voor De ...
De renovatie van  Fort bij Hoofddorp is afgerond. Tien jaar nam de ontwikkeling en herbestemming van het fort in beslag. Het fort ...
Deze week maakte Pampus de plannen voor een grootschalige transformatie van het Forteiland bekend. Pampus wordt als eerste Nederlands ...
Fort bij Spijkerboor is één van de grootste en modernste forten in de Stelling van Amsterdam. Compleet met twee ...
Op Fort bij Penningsveer kun je met het gezin deze zomer een paar nachtjes slapen in Haarlemmerliede. Misschien gaan je vakantieplannen ...
Welk Stellingfort bouw jij in elkaar? Wat doe je als je vanwege het coronavirus gedwongen thuis moet blijven en je genoeg hebt van ...
Liniedijken zijn speciaal voor de Stelling van Amsterdam aangelegde dijken en kades. Het doel van deze dijken was om het inundatiewater ...
1 2 3  »

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
17 + 5 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.