Ga direct naar inhoud

De Vecht fortenfietsroute

fietsroute(45 km)

Fietsen vanaf Weesp langs Muiden, Muiderberg en de Ankeveense plassen.
print pdf export

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen bij het afdrukken:

Onderdeel *

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen in de PDF:

Onderdeel *
Toon QR

Route openen op jouw telefoon

Wil je deze route openen op je telefoon?
Scan dan de QR-code met een QR Code Scanner.
Heb je nog geen QR Code Scanner op je telefoon? Ga dan naar de App store voor een iOS QR-app of Play store voor een Android QR-app.

Omschrijving

De Vecht fortenfietsroute leidt u vanaf Weesp langs Muiden, Muiderberg en de Ankeveense plassen.

Fietsknooppunten op deze route

44
45
49
48
47
47
37
38
39
1
41
42
44

Overige bezienswaardigheden

 • 1De Vechthoeve
  Het kringenwethuis De Vechthoeve. Deze woning is van hout opdat de woning in tijd van oorlog snel kan worden afgebroken. De kringenwet bepaalde dat binnen een bepaalde afstand vanuit het fort niet mocht worden gebouwd of met toestemming van de fortcommandant. Voorwaarde kon dan zijn dat het gebouwde van hout moest zijn. Ook schuurtjes vielen onder deze wet.
 • 2Fort H
  Hier is een restaurant gevestigd.
 • 3Stenen beer met monnik
  Opstaande gemetselde hindernis
 • 4De Grote Zeesluis
  De Grote Zeesluis met aan de zeezijde hoge deuren werd in 1672 gebouwd om de inundatie te kunnen regelen. Bij eb zou het water laag komen te staan en het water uitstromen.
 • 5De Krijgsman
  De Krijgsman is één van de kruitfabrieken die binnen de stelling stonden. In 1702 werd op deze plek een kruitfabriek gebouwd. In dat jaar werd door Amsterdam besloten om uit veiligheidsredenen de kruitfabrieken buiten de stad te plaatsen. Gelet op de vele ontploffingen, die de historie van de fabriek kenmerkt, was dat een verstandige beslissing. De fabriek kreeg niet voor niets de bijnaam “Klapwijk”. Thans wordt het afgebroken om plaats te maken voor woningen en kantoren.
 • 6Westbatterij
  In 1799 werd aan de monding van de Vecht aarden batterijen aangelegd. De batterij op de westoever werd in 1852 voorzien van een verdedigbare toren.
 • 7Het Kasteel (Muiderslot)
  “Het Kasteel” is de aanduiding voor de wallen rondom het Muiderslot. Bij de poort van het slot bevindt zich een informatiepaneel waarop dit duidelijk te zien. Voor de poort is het verzamelpunt voor de boot naar Pampus.
 • 8Stenen beer met monnik
  Opstaande gemetselde hindernis
 • 9Kazemat
  Uit 1874.
 • 10Kazerne
  De kazerne is gebouwd in 1867, thans in gebruik als raadhuis en bibliotheek.
 • 11Tankhindernis
  In 1939/1940 gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland.
 • 12Grenspaal
  Grenspaal met de aanduiding O 11 (Departement van Oorlog).
 • 13Echobos
  Het Echobos staat bekend om zijn echomuur. Deze werd gebouwd in 1800 ter vervanging van een muur uit 1660. De muur versterkt het geluid, dat lijkt uit de grond te komen.
 • 14Kerk aan Zee
  In 1324 stichtte graaf Willem III hier een kapel ter nagedachtenis van de vermoorde Floris V. De hierna volgende kerken werden veel geteisterd door brand. De huidige kerk is een restauratie uit 1934 ook na een brand. De kantelen zijn in 1900 aangebracht toen de kerktoren werd opengesteld als uitkijktoren.
 • 15Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 16Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 17Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 18Fort Coehoorn
  Met het fort Coehoorn is in 1913 begonnen, doch bij het begin van de mobilisatie in 1914 zijn de werkzaamheden gestopt. Na de oorlog bleek de constructie niet bestand te zijn tegen het zware geschut, dat in de Eerste Wereldoorlog was ontwikkeld. Daarna werd het terrein gebruikt als Kamp Muiderberg. De fortwachterswoning draagt nog de naam de Coehoorn.
 • 19Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 20Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 21Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 22Mitrailleurkazemat
  Mitrailleurkazemat uit 1933. Door zijn bomen een opmerkelijk duinlandschapje in de polder.
 • 23Kazematten en groepsschuilplaatsen
  Kazematten en groepsschuilplaatsen in het veld zijn gebouwd als onderdeel van de Vesting Holland omstreeks 1930.
 • 24Kasteel Nederhorst
  Heette aanvankelijk Horst, maar ter onderscheiding van een ander kasteel met de zelfde naam werd het Nederhorst. Het kasteel werd gesticht in de 13de eeuw. Zijn huidige vorm kreeg het in 1635 na een ingrijpende verbouwing. De ingang en de monumentale brug kwamen in de 18de eeuw tot stand.
 • 25Kerk
  Op een natuurlijke hoogte in het laagveengebied, de berg, werd in de 12de eeuw de kerk gebouwd. De kerk is van tufsteen. Het is de moeite waard om naar boven te gaan. Het hek in de Kerkstraat is meestal open. Loop om het kerkje heen en zie de raadselachtige Latijnse inscriptie in de oude middeleeuwse deurpost.
 • 26Vuurlijn
  De Vuurlijn, de huizen zijn van hout zodat deze snel gesloopt konden worden als de vesting in staat van verdediging werd gebracht.
 • 27Stadhuis
  Gebouwd in 1776, doet sterk denken aan het Paleis op de Dam in Amsterdam (voormalig stadhuis).

Activiteiten in deze route

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
10 - 7 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.