Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Stellingkoerier - Ontdek de schoonheid van de forten in de donkere maanden

Ook in de donkere maanden van het jaar zijn diverse forten van de Stelling van Amsterdam toegankelijk voor bezoek. In deze nieuwsbrief lichten we een aantal forten voor u uit.
En.. we kijken graag vooruit: zet alvast in uw agenda Start Fortenseizoen vrijdag 15 tot en met zondag 17 april. We zien u terug in de lente!

Licht uit en laat het donker donker
Cultuurcompagnie  

Beleef de forten in het donker tijdens de Nacht van de Nacht zaterdag 24 oktober.
Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Nederland behoort tot de meest verlichte landen op aarde. Al dat licht verstoort de nachtelijke natuur en kost heel veel energie. Duizenden lichten gaan uit op 24 oktober.
Fort bij Krommeniedijk, Forteiland Pampus, kunstfort bij Vijfhuizen en Fort aan den Ham in Uitgeest haken aan bij de Nacht van de Nacht.
Geschikt of ongeschikt om ons fort bij nacht en ontij te verdedigen? Speel het spannende en uitdagende spel in Fort aan den Ham en ontvang een militair basis diploma. Reserveren is niet nodig.
Buiten is het donker en binnen is het LICHTjaren in Kunstfort bij Vijfhuizen. Rondom het fort kun je dwalen tussen de lichtsculpturen van de tentoonstelling Lichtjaren en binnen luisteren naar muziek en poëzie.
Fort bij Krommeniedijk organiseert diverse optredens, lezingen en rondleidingen in de met olielampen verlichte vertrekken van de 120 jaar oude vesting.
Diner bij Kaarslicht op Forteiland Pampus. Reserveren kan tot 22 oktober.

 

Griezelen voor jong en oud
Halloween op forten  

Pampampampampampam…Griezelen met Halloween!
Zombie Outbreak op Forteiland IJmuiden. Help de gespecialiseerde zombie-vanger uit Hamelen een einde te maken aan de invasie van zombies op 24 oktober.
Kom 30 oktober naar de Haunted Houses rondom en in Muziekfort Beverwijk voor Night of Darkness. Let op: niet geschikt voor watjes en muizen.
Zondag 31 oktober Halloween voor gezinnen. Forteiland Pampus organiseert een Halloweenfeest. Op het eiland zijn er verschillende activiteiten, zoals knutselen met pompoenen en, als de zon onder is, een spannende speurtocht in het donkere fort.
Het Fort bij Edam wordt omgetoverd tot een griezelfort! Dit jaar is het thema Tovenaars en Heksen. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

Verhalenproject op de Stelling
Fort benoorden Purmerend  

Geschiedenis bestaat uit feiten en verhalen. Met persoonlijke verhalen over het leven op en rond de Stelling van Amsterdam wil de Stichting Verhalen Verbinden de geschiedenis van de Stelling levend maken en doorgeven aan de volgende generaties. Om voldoende ruimte te geven aan de persoonlijke beleving en in te kunnen gaan op de relatie tussen de stelling en de omgeving wordt ingezoomd op een beperkt deel van de Stelling: het westelijke en zuidwestelijke front, formeel de sector Sloten. Het betreft hier de forten bij IJmuiden, Benoorden en Bezuiden Spaarndam, Penningsveer, Liebrug en aan de Liede, Hoofddorp, Aalsmeer en Kudelstaart.
De verhalen worden in het voorjaar van 2016 verzameld tijdens levendige en informatieve verhalenbijeenkomsten rond de betrokken forten. In het najaar verschijnt een boek waarin alle verhalen worden vastgelegd. Stichting Uitgeverij Noord-Holland zorgt voor het verschijnen van dit boek.
In het boek komen ook verhalen over de verdwenen en nooit gebouwde forten in de sector Sloten, verhalen op basis van dagboeken en krantenartikelen, de logistiek binnen de Stelling, zoals de waterzuiveringsinstallatie en munitieopslagplaatsen, de militaire geschiedenis van Schiphol en hoe het Koningshuis veilig achter de linie kon verblijven.
Heeft u een verhaal over één van de genoemde forten of de bijbehorende batterijen, linies of andere onderdelen, mail dan naar Agnes de Boer adeboer@quicknet.nl.

Uitgelicht!
Fortenfestival 2015 - paint for drawing
Activiteiten 2016

Kunt u niet wachten? Hierbij alvast een overzicht van activiteiten in 2016:

  • Start Fortenseizoen: vrijdag 15 t/m zondag 17 april
  • Proef de Linie: vrijdag 27 mei t/m zondag 5 juni
  • Werelderfgoedweekend: 11 en 12 juni
  • Forten vol Verhalen: juli en augustus
  • Fortenfestival: vrijdag 2 t/m zondag 11 september
  • Nacht van de Nacht: zaterdag 29 oktober
 
 
Wandelaars Stelling van Amsterdam - Foto Ella Tilgenkamp
Frisse neus

Tip: ook in de donkere maanden openen diverse forten geregeld hun deuren. Dus van de bank af en heerlijk de deur uit voor een frisse neus! Check van tevoren wel even de website voor de openingsmomenten.

 
   

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
4 - 3 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.