Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Vacature: Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt directeur

6 januari

Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erf­goed en na­tuur in één. Fort bij Vijfhuizen is hét kunstfort van de Stelling van Amsterdam en toont werk van (inter-) nationale moderne kunstenaars.

Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt per direct een originele en verantwoordelijke Directeur (24 uur)

Wil je werken op de intersectie van beeldende kunst, erfgoed en natuur? Word je enthousiast van het voeden van duurzame internationale, multidisciplinaire en lokale samenwerkingen? Ben je goed op de hoogte van ontwikkelingen in de hedendaagse kunst, met een breed en bijzonder netwerk hierin? En ben je een coachende leider voor een hecht en gevarieerd team? Dan is deze vacature via Colourful People wat voor jou!

Kunstfort bij Vijfhuizen, Eiland voor Kunst en Erfgoed is een unieke kunst- en erfgoedinstelling op 20 km afstand van Amsterdam. De afgelopen jaren heeft het Kunstfort een nieuwe groeispurt gemaakt. De artistieke onderscheiding is verscherpt en tentoonstellingen en beleid zijn geïnternationaliseerd. Ook aandacht voor erfgoed, ontwerp en architectuur zijn verder vervlochten met de beeldende kunst-programmering. Tegelijkertijd is de lokale inbedding structureel onderdeel van de activiteiten geworden. Het team is uitgebreid en de verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn gedifferentieerd. Recent is een Curator of Learning aangenomen met als doel programma, erfgoed, educatie en in/outreach verder te verbinden.

De directeur draagt het Kunstfort: maakt het artistiek-inhoudelijke en zakelijke beleid, zet de creatieve strategieën uit op het gebied van teammanagement, programmering, educatie en communicatie en is het gezicht naar buiten toe en op het hele forteiland. De directeur herkent het Kunstfort als een eigenzinnige plek die goed bij originele ideeën vaart; is een prettige en enthousiasmerende leider die collega’s in hun kwaliteiten laat groeien; neemt de ecologie van het eiland als praktische en thematische leidraad, heeft oog voor uiteenlopende betrokkenen en bewoners, en wordt enthousiast van de inhoudelijke en organisatorische binding met zowel de kunstwereld als het erfgoedveld, dat van de forten, polder en waterlinies in het bijzonder. De directeur heeft de onontbeerlijke vaardigheid om in het verlengde van de artistieke visie ook zakelijk te besturen en financieel-administratieve processen te waarborgen. De directeur maakt het programma, schrijft het beleid, leidt het team, onderhoudt interne en externe (subsidie)relaties en doet fondsenaanvragen. De directeur heeft interesse voor en voldoende kennis van het werken met landelijke en lokale overheden, en verdiept zich in de politiek, geschiedenis en (culturele) infrastructuur van Haarlemmermeer en Haarlem.

Het Kunstfort is benieuwd naar nieuwe ideeën. De functie kan weer worden ingevuld door een directeur, curator of anderszins bemiddelaar, maar het Kunstfort staat ook open voor aanmeldingen van kunstenaars, creatieven en makers met managementervaring. De vorige directeur werkte vanuit een individuele aanstelling, maar relevante sollicitaties van collectieven met een gestructureerde interne organisatie zijn ook welkom.

Profiel

 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent begripvol, energiek en zorgvuldig.
 • Je hebt een passende opleiding en/of relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en bent in staat om collega’s te inspireren.
 • Je bent vaardig in het ondersteunen van kunstenaars in hun proces en bekend met verschillende kunstdisciplines.
 • Je bent betrokken bij en volgt de maatschappelijke dialoog rond diversiteit en inclusie, en hebt een duidelijke visie op dekolonisatie en toegankelijkheid in de kunstsector.
 • Je kunt constructief contact onderhouden met de passende stakeholders en bezoekersgroepen.
 • Je wilt actief participeren in de netwerken waarvan het Kunstfort deel uit maakt (hedendaagse kunst, regio, forten, duurzaamheid).
 • Je hebt basale kennis van zakelijke en financiële processen en bent bereid dit uit te breiden.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je wilt je voor langere tijd binden aan het Kunstfort.


Kandidaten met de volgende vaardigheden/kenmerken hebben een pré:

 • Een netwerk in Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer en/of Haarlem.
 • Goed bekend met de internationale en Nederlandse kunst- en cultuursector, inclusief het fondsenlandschap.
 • Ervaring met het werken met vrijwilligers.
 • Het Kunstfort heeft een voorkeur voor een kandidaat die de diversiteit binnen de organisatie vergroot.


Wat heeft het Kunstfort te bieden?

 • Directeur- en curatorschap voor een belangrijk kunstpodium op een grote buitenlocatie in de randstad, met groeiende (inter)nationale zichtbaarheid en langdurige subsidierelaties.
 • Een leidinggevende positie met veel eigen ruimte in een bijzondere omgeving met een flexibel doch hecht team.
 • Eigen verantwoordelijkheid voor het vormgeven van een unieke instelling.
 • Het aansturen van de verdere ontwikkeling van het Kunstfort, samenwerkingen en publieksbereik op een reeds bestaande basis.
 • Mogelijkheden om te groeien in een leidinggevende positie, en het vergroten van zowel je regionale als internationale netwerk in hedendaagse kunst en erfgoed.
 • Salariëring bij een 24-urige werkweek bedraagt €2400 bruto (afhankelijk van ervaring) conform de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst (april 2019, in opdracht van De Zaak Nu). Op de lange termijn staat het Kunstfort open voor het uitbreiden van deze positie met meer uren

Toegankelijkheid: het fort en de begane grond van de Genieloods zijn rolstoeltoegankelijk, maar het kantoor en het schiereiland – dat een belangrijk deel van het erfgoed vormt – vooralsnog minder.

Organisatie

Kunstfort bij Vijfhuizen omvat het hele (schier)eiland en omgeving van ongeveer 7 hectare, waartoe verschillende partners behoren: een restaurant, omwonenden, vrijwilligers, rondleiders, atelierhuurders, artists-in-residence, bijenvelden en (militaire) beplanting. Het kantoor heeft 10 medewerkers, freelancers en stagiairs en de volledige organisatie zo’n 30 vrijwilligers. De werkorganisatie is horizontaal georiënteerd en functies overlappen. De staf is ingevoerd in het fortennetwerk en de erfgoedsector, koestert de relatie met het (inter)nationale veld van de beeldende kunst, is betrokken bij beheer en behoud, staat in verbinding met regio en omgeving, maakt efficiënt gebruik van fluïde werkvormen, samenwerking en digitale middelen.

Het Kunstfort is actief betrokken bij het bewerkstelligen van een gezonde sector en onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Om een soepele overdracht te faciliteren blijft de huidige directeur, Zippora Elders, tot en met lente 2022 betrokken bij het Kunstfort. De hoofdprogrammering is ingevuld tot in de zomer en er is een meerjarenplan dat flexibel kan worden benut. Dit meerjarenplan is inclusief begroting, voorstellen voor zowel programmering als organisatiemanagement en personele zaken met een nieuw HR handboek met richtlijnen op het gebied van diversiteit en toegankelijkheid.

Voor de procedure is een commissie aangesteld bestaande uit bestuursleden en adviseurs, gecoördineerd door Irene de Gelder, assistent productie en programma. We streven er naar om de nieuwe directie uiterlijk mei 2022 aan te stellen.

Heb je interesse?
Stuur dan uiterlijk 6 februari 2022 een brief met je motivatie (max. 1 pagina) en je cv naar sollicatie@kunstfort.nl o.v.v. sollicitatie Directeur/hoofdcurator. Vragen kunnen gestuurd worden aan irene@kunstfort.nl. Herken jij je deels in deze vacaturetekst, of: heb je twijfels of deze functie bij je past? Neem dan contact met ons op, we lichten graag de vacature toe en denken met je mee.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
11 + 11 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.