Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Nieuws

De herinneringen van Lolke Rang zijn door Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam bewerkt tot de publicatie 'Mobilisatie Herinneringen, ...
Fietsen langs een ring van forten tijdens de Ronde van de Stelling van Amsterdam
Coronaproof en midden in de natuur zijn forten geweldige plekken om veilig samen te komen op weidse terrassen. Een stevige wandeling, een ...
Op 26 april 2021 heeft Peter de Raaf, voorzitter van de Stichting CRASH Research In Aviation Society Holland , een koninklijke ...
Fort benoorden Spaarndam  en het munitiebos (samen het Benoorden) krijgen een nieuwe bestemming. Welke bestemming dat gaat worden, ...
De fysieke Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht op 7 en 8 mei is geannuleerd vanwege de coronacrisis. Maar ze hebben een mooi ...
Op initiatief van het Fietsplatform Nederland werkt de provincie Noord-Holland samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant ...
Wie naar cultuur snakt, kan de komende periode één van de forten of kastelen in Nederland bezoeken! Bezoekers kunnen op de ...
De Genieloods in Uithoorn opent na restauratie en herbestemming tot woonhuis naar verwachting begin deze maand (april) haar deuren ...
De Stelling van Amsterdam is erfgoed van wereldformaat: uitzonderlijk én onvervangbaar. De bijzondere verdedigingsring die bestaat ...
Naar aanleiding van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ heeft Lia Vriend voor de Stichting Oer-IJ de bestaande fietsroute ...
Forteiland Pampus heeft een bijdrage van € 200.000 ontvangen vanuit de BankGiro Loterij voor de vernieuwing van zijn entreegebouw. ...
Het project Fully Charged keert terug! De hele zomer is De Batterij aan den Sloterweg beschikbaar voor korte residenties.Ben jij een ...
Crowdfunding Sinds de forten hun militaire functie verloren, konden forten uitgroeien tot ware hotspots van de natuur! Het Fort aan de ...
Op het hoogtepunt van de voorjaarstrek, zijn normaliter de Vogelkijkdagen op Fort bij Krommeniedijk.  Helaas kunnen die dit jaar ...
In de zomer van 2020 begon Niels Roest van Unlimited You aan een nieuw avontuur. Vanuit het tot de verbeelding sprekende Fort bij ...
Kaasfort Amsterdam
Nederland heeft twee kaasmeesters. Een van hen is René Koelman, affineur en eigenaar van Bourgondisch Lifestyle. Hij maakt van ...
Fort van Hoofddorp
Dit voorjaar krijgt het Fort van Hoofddorp een Wilde Tuin. De renovatie van Fort bij Hoofddorp werd in september 2020 afgerond. ...
Iedereen heeft wel van werelderfgoed gehoord, maar wat betekent het precies? Hoe is het ontstaan? Waarom hebben we werelderfgoed? En wat ...
Rijksmuseum Muiderslot is helaas gesloten vanwege de coronamaatregelen. Je bent van harte welkom in hun thuismuseum. Hier vind je online ...
«  1 2 3 4  »

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
3 - 3 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.