Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Nieuws

Ronde van de Stelling van Amsterdam
Wij mogen 2x2 tickets verloten voor de E-bikeroute van 65 km. Maak kans en mail jouw gegevens naar info@stellingvanamsterdam.nl . Begin ...
LF Waterlinieroute
Afgelopen zaterdag is de nieuwste LF-icoonroute, de LF Waterlinieroute, helaas niet verkozen tot Fietsroute van het Jaar 2022.
Fort bij Abcoude
Vroege Vogels TV heeft onlangs een aflevering gemaakt over natuur op de forten van de Hollandse Waterlinies.
Rondleidingen Fort Waver Amstel
Op Fort Waver-Amstel staat de tijd stil Stap regelrecht de geschiedenis in op Fort Waver-Amstel. Op deze bijzondere plek lijkt de tijd ...
De LF Waterlinieroute is als enige Nederlandse route genomineerd voor fietsroute van het jaar 2022. Op deze manier wordt het ...
Crash Museum Fotowedstrijd
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 schijft in samenwerking met de stichting 'Zorgzaam Rijsenhout' en de commissie 75+ jaar ...
Forteiland Pampus
We mogen weer en ze zijn op Pampus klaar om weer bezoekers te ontvangen op het mooie eiland. Midden in het IJmeer ligt een historisch ...
IJmond Puur Cultuur
Forten in de picture omgeving Beverwijk, Heemskerk en Velsen i.s.m. René Ros.
Fort Penningsveer staat te koop
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt door middel van een openbare inschrijving Fort Penningsveer te Haarlemmerliede, bestaande uit een ...
Fort bij Abcoude
In het proces van de ontwikkeling van Fort bij Abcoude is een nieuwe stap gezet. Natuurmonumenten heeft een selectiekader ontwikkeld ...
Crash museum op Fort bij Aalsmeer
Het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 mag in het Fort bij Aalsmeer blijven en zal in nauw overleg met eigenaar ...
Vleermuizen Fort bij Abcoude
De jaarlijkse vleermuizentelling op Fort bij Abcoude eindigde voor de boswachters en de vrijwilligers met een aangename verrassing: dit ...
Het benoorden
Recreatieschap Spaarnwoude zoekt een partij die met lef, realisatiekracht én zorg een nieuwe bestemming geeft aan Fort benoorden ...
Forteiland IJmuiden
Met drie verdiepingen, tweeënzeventig lokalen en een ondergronds gangenstelsel van vijfhonderdvijfentachtig meter is het fort de ...
Fort Zuidwijkermeer Kaasfort Amsterdam
Op woensdag 2 februari was Kaasfort Amsterdam te zien in het televisieprogramma BinnensteBuiten. Culinair expert en chef-kok Alain ...
Fort bij Uithoorn
In 2022 vieren wij dat het UNESCO Werelderfgoedverdrag in 1972 werd geratificeerd. Met dit verdrag krijgt erfgoed op wereldniveau de ...
NL Doet Forteiland Pampus
Kom jij vrijdag 11 en/of zaterdag 12 maart helpen Forteiland Pampus op te starten voor het volgende museale seizoen?! Op Pampus kom je ...
Fort Krommeniedijk
Maak een wereldreis met je leerlingen. Ga op zoek en ontdek het Werelderfgoed.
Fort bij Velsen
Op last van de gemeente Beverwijk zijn bij Fort bij Velsen, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam ...
Kunstfort bij Vijfhuizen vacature
Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erf­goed en na­tuur in één. Fort bij Vijfhuizen is hét kunstfort van de ...
«  1 2 3  »

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
19 + 13 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.