Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Nieuws

Nederland telt 10 waterlinies, waaronder de Stelling van Amsterdam. Verdedigingslinies die de vijand tegenhielden door het opzettelijk ...
De bouwwerkzaamheden op het forteiland in Hoofddorp zijn sinds november 2018 in volle gang. In opdracht van Stichting Fort van Hoofddorp ...
Deze maand start de restauratie van de Genieloods van Fort bij de Liebrug in gemeente Haarlemmerliede. De Genieloods hoort bij Fort bij de ...
Volgend jaar komt het Eurovisie Songfestival naar Nederland. Een uitstekende gelegenheid om te tonen hoe mooi ons land is, in het ...
Natuurmonumenten en de vrijwilligers heten iedereen welkom op Fort bij Spijkerboor op alle zondagen in juli en augustus! Fort bij ...
Goed nieuws voor kleinere herbestemmingsprojecten. Op 25 juni 2019 maakte de jury de winnaars bekend van de NRP Gulden Feniks 2019 , voor ...
Goed nieuws voor wie altijd al eens een nacht op een onbewoond eiland wil meemaken. Forteiland Pampus biedt deze zomer voor het eerst de ...
Het culturele jaar stond in het teken van forten.  Cultuurhuis Abcoude lichtte er een aantal uit die in de nabije omgeving te vinden ...
Recreatiemagazine Vinkeveen 2019 besteedt in deze editie volop aandacht aan de Stelling van Amsterdam. In het magazine over Vinkeveen en ...
Onthulling Unesco-icoon
Een landmark van 2,5 meter in de vorm van het UNESCO-icoon vestigt sinds 9 mei 2019 extra aandacht op de forten van de Stelling van ...
wereldformaat
In de provincie Noord-Holland bevinden zich rondom Amsterdam drie erfgoederen van wereldformaat; De Stelling van Amsterdam, Droogmakerij ...
opening pampus
Het Nederlands Werelderfgoed is een nieuwe attractie rijker. ‘Het geheime Wapen van Amsterdam’ werd door de burgemeester van ...
Fort! Magazine Onno Hoes
Woensdag 10 april werd op bij  Fort de Liebrug in Haarlemmerliede op een feestelijke wijze het eerste exemplaar van het jaarmagazine ...
Fort Uitermeer opening
Afgelopen vrijdag is het Fort Uitermeer geopend. Het restaurant ‘Paviljoen Uit en Meer’ dat eerder in vlammen op ging, is weer ...
Pampus balon
Vanaf 20 april 2019 is de nieuwe attractie “Het geheime wapen van Amsterdam” open. Een ballonvaart vormt het hoogtepunt in de ...
Fort Nigtevecht
Het wandelseizoen begint goed! Op 25 maart jl. werden 4 nieuwe NS-wandelingen door NS en Wandelnet gepresenteerd. In één van ...
Fort Zuidwijkermeer
Achteraf lijken goede oplossingen vaak vanzelfsprekend, maar wie ooit bedacht heeft om de koele kelders van Fort Zuidwijkermeer te ...
Vleermuis
Tijdens de jaarlijkse vleermuizentelling van Natuurmonumenten op haar forten in de Vechtplassen bleek Fort bij Abcoude veruit de meest ...
Fort Pampus in de Libelle
Pampus is een piepklein forteiland voor de kust van Muiden. Alleen al de overtocht over het woest klotsende IJmeer is de moeite waard. ...
Waterliniepad
Tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in de Jaarbeurs Utrecht presenteerde Wandelnet een vernieuwde LAW: het Waterliniepad. Twee routes voor de ...
«  1 2

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.