Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

12 oktober 2021

Op maandagavond 25 oktober organiseert de Stelling van Amsterdam een Live Vraag en Antwoord Sessie via Facebook. Tijdens deze online sessie heb je de mogelijkheid om allerlei vragen te stellen over de historie, herontwikkeling, natuur, en publieksaanbod op en in de Stelling van Amsterdam. Ook vragen rondom de UNESCO status van de Stelling van Amsterdam, onderdeel van de Hollandse Waterlinies, kunnen gesteld worden.

De Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd. Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval op Nederland. De Stelling bestaat uit 46 forten en een groot aantal batterijen, dijken, sluizen op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam.

Een bijzonder jaar voor de Stelling
Dit jaar -2021- is een bijzonder jaar voor de Stelling van Amsterdam, want dit jaar is het 25-jarig jubileum van de Stelling van Amsterdam als UNESCO Werelderfgoed. Daarnaast heeft op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam met de Nieuw Hollandse Waterlinie. Samen vormen ze nu de Hollandse Waterlinies.

Vraag & Antwoord
De vragen worden beantwoord door René Ros (historie), Marjolein Groen (beleid & UNESCO), Bram Mellaart en Titia de Zeeuw (toeristische vragen rondom activiteiten en openstellingen).

René Ros: Hij  begon uit persoonlijke interesse in 1998 onderzoek te doen naar de Stelling van Amsterdam. Met behulp van archief- en veldonderzoek onderzoekt hij de strategie, logistiek, gebouwen, inundaties (het opzettelijk onder water zetten van een gebied) en mensen gerelateerd aan de Stelling van Amsterdam. Hij publiceert zijn bevindingen op de website www.stelling-amsterdam.nl en in artikelen en andere publicaties, naast het assisteren bij de publicaties van anderen. Met behulp van vrijwilligers digitaliseerde hij ook veel originele historische publicaties, waaronder de herinneringen aan een artillerieofficier tijdens WO1, als toegankelijke primaire bron.Daarnaast is hij werkzaam als specialist Stelling van Amsterdam bij het Kenniscentrum Waterlinies, onderdeel van het Interprovinciaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Marjolein Groen: Zij is Programmamanager Stelling van Amsterdam van de Provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is als UNESCO 'site holder' verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van de onderdelen van dit Werelderfgoed en het uitdragen van de bijzondere waarden (de OUV's).

Bram Mellaart en Titia de Zeeuw: Beide zijn werkzaam voor Stichting Liniebreed Ondernemen. Om een brug te slaan tussen, het cultureel erfgoed (de forten), de eigenaren, het publiek en de ondernemers die op of rond de forten actief zijn werkt de provincie Noord-Holland samen met de Stichting Liniebreed Ondernemen. Liniebreed verzorgt tevens de publiekscommunicatie rondom de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De vraag en antwoord sessie is op 25 oktober van 20:30 t/m 21:30 te volgen via https://www.facebook.com/Stellingvanamsterdam

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
2 + 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.