Ga direct naar inhoud

Deel via social media

We sluiten de Linies

Lichtroutes langs waterwerken, verhalenvertellers en forten van de Hollandse Waterlinies.

Helaas is het evenement 'We sluiten de Linies' voor 2021 afgelast. Vanwege Corona kan het evenement niet georganiseerd worden zoals gewenst. Het wordt verplaatst naar 2022.

Verscholen in het landschap liggen de Hollandse Waterlinies. Decennialang beschermden deze het westen van Nederland. In tijden van oorlog konden grote stukken land onder water worden gezet. Dit unieke wapen van Nederland wordt in de avonduren van 3 & 4 en 10 & 11 september 2021 door verhalenvertellers en lichtprojecties in de schijnwerpers gezet.

Voor We sluiten de Linies slaan de vijf waterschappen en Rijkswaterstaat hun handen ineen en wordt de werking van zoveel mogelijk waterwerken tijdens We sluiten de Linies in korte tijd getest.

Bekijk hieronder de data en locaties in de Stelling van Amsterdam van We Sluiten de Linies:

Vrijdag 3 september 2021

Fort bij Edam
Kijk uit over het Markermeer tijdens een diner bij het Strandpaviljoen Edam. Van daaruit word je meegenomen door een gids van Staatsbosbeheer. Bewandel de verlichte liniedijk richting de zeesluis en kom alles te weten over dit waterwerk. De verhalenverteller vertelt het verhaal van het water en bij het mooi uitgelichte Fort Edam breng je een bezoek aan het museum.

Fort bij Spijkerboor
Fort Spijkerboor is het grootste fort van de Stelling van Amsterdam. Na zonsondergang loop je met één van de gidsen mee over het Fort en kijk je uit over het verlichte en uitgestrekte karakteristieke polderlandschap van de Beemster bij nacht. Op het verlichte fort wordt het verhaal van het water verteld en is een openluchtbioscoop.

Fort Bezuiden Spaarndam
Beleef een avond vol licht, waterwerken en verhalen bij het Fort Bezuiden Spaarndam. Je kunt starten met een maaltijd op het fort, om vervolgens met een gids te genieten van verlichte waterwerken in de schemering. Samen bezoek je het boezemgemaal en de Kolksluis. In de muziekkiosk hoor je het verhaal van het water. De avond eindigt weer op het fort.

Fort bij Edam
Fort bij Edam

Zaterdag 4 september 2021

Vesting Muiden
In het oude Muiden komen de stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen. Bij Fort H kun je een maaltijd reserveren. Vanaf daar volg je een route vol verhalen langs verlichte waterwerken als de Keetpoortsluis, de Zeesluis en het Muiderslot. Tenslotte wandel je over de vestingwal terug naar Fort H.

Vesting Muiden
Vesting Muiden

Alle deelnemende locaties

Kijk voor meer deelnemende locaties op We Sluiten de Linies

8D podcast Geheim Water

In opmaat naar het event We sluiten de Linies is de 8D-audiopodcastserie ’Geheim Water’ gelanceerd. Een tiendelige serie waarin het boeiende en urgente verhaal van de waterschappen en hun waterwerken in het verleden, heden en toekomst van de Hollandse Waterlinies wordt verteld.

Fortenfestival 4 t/m 12 september 2021

Op de forten rond de waterwerken is het hele weekend het fortenfestival waarin ook het geheim van het water en de waterwerken centraal staan.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
17 + 14 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.