Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Beleef de vestingwallen in Muiden met een app

15 december 2021

Wandel over de vestingwallen van Muiden en beleef historie, cultuur en natuur met de gratis app. In de app vertellen 2 gidsen u het verhaal van Muiden en de vestingwal. Een wandeling van zo’n 2 kilometer brengt u langs 12 punten met informatie, waaronder het Muiderslot. 

Met kanonnen uit de 19e eeuw en een app waarmee de cultuur, historie en natuur langs de route tot leven komt, is letterlijk een extra dimensie toegevoegd aan de oostelijke vestingwallen in Muiden. Op vrijdag 10 december is deze extra dimensie samen met wethouder Jorrit Eijbersen gemarkeerd met het plaatsen van een van de herstelde kanonnen en de lancering van de Belevingsroute app.

Belevingsroute en app
Naast een lager gelegen pad is er ook een natuur en belevingsroute over de hoger gelegen delen van de wal (de bastions) gemaakt. Verschillende trappen leiden je zo over de vele niveauverschillen van de vesting. Met een speciale gratis app voor je smartphone wordt je beleving van historie, cultuur én natuur een stuk intenser. Een wandeling van zo’n twee kilometer voert je langs twaalf punten, deels over de vestingwallen en deels door Muiden. Je kunt zelf bepalen waar je begint. Bij elk punt staat een paaltje waar je via de app meer te weten komt over die plek. Zoals over de ijsvogel maar ook over de manier waarop de vesting militaire vijanden buiten de deur hield. Je krijgt bijvoorbeeld te zien hoe in tijden van oorlog het gebied onder water werd gezet, heel spectaculair. De app is medegefinancierd door de Regio Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-Holland. Studio Harm Hasenaar uit Muiden heeft de app ontwikkeld.

Ga naar belevingsroute.gooisemeren.nl/muiden voor informatie om de app te downloaden voor Android of Apple. Dit kun je thuis al doen voor je bezoek aan Muiden

Kanon
Eerder is al een kanon op de wal geplaatst. Nu is er nog een toegevoegd in de buurt van het Muiderslot. Regio Gooi en Vechtstreek en Gemeente Gooise Meren hielpen de Historische Kring Stad Muiden om het kanon van te laten herstellen. De kanonnenwerkgroep Naarden voerde het herstel uit. Zij maakten een nieuw affuit en knapte het kanon uit de 19e eeuw helemaal op. Het geschut is onderdeel van de route en in de app wordt uitleg over de kanonnen gegeven.

Verder met de Vesting Muiden
Het project maakt onderdeel uit van het programma Verder met de Vesting Muiden. In het programma werken gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden.

Een uniek project is het herstel van de oostelijke vestingwallen. Deze worden op verantwoorde en eigentijdse manier hersteld, waarbij de situatie rond 1879 het uitgangspunt is. De Vesting Muiden is toen, als één van de weinige vestingsteden binnen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanwege de strategische ligging versterkt. Sinds september 2020 vindt herstel aan het oostelijk deel van de vesting plaats. Het herstel aan de Oostelijke vestingwallen is op een aantal punten na klaar en kan weer gebruikt worden.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
12 - 11 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.