Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Roman over het leven van haar grootouders

Monique Bronkhorst publiceert in haar debuutroman 'Lena' de lang verborgen gebleven belevenissen van haar grootouders in Edam, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een boek over een vrouw die weigert haar droom over een eigen gezin op te geven, ondanks de keuzes van haar man. 

Terug naar Verhalen

'Over mijn grootvader, die redelijk jong stierf, gingen de wildste verhalen', zegt Monique. 'Hij werd bewonderd, maar ook veroordeeld om zijn keuzes. Informatie uit historische archieven zette me op het spoor van een wegenbouwer met goede en minder goede kanten. Mijn grootmoeder, met wie ik een goede band had, vertelde nooit iets over hem, terwijl zijn keuzes grote invloed hadden op haar en het gezin. Deze roman is een eerbetoon aan haar en haar onvoorwaardelijke liefde voor mijn grootvader.'

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt de echtenoot van Lena voor de bezetter om zo te voorkomen dat hij moest gaan werken in Duitsland. Uit de historische archieven blijkt dat hij een wegenbouwer was met goede en minder goede kanten. Na de de oorlog zit hij dan ook drie maanden gevangen op het Fort Benoorden Purmerend. 

'In het Fort bij Edam kreeg ik een goed beeld van de omstandigheden waaronder mijn grootvader gevangen werd gehouden,' zegt Monique. 'De vrijwilligers van Fort bij Edam hebben me enorm geholpen bij het vergaren van informatie. Zij wezen me de weg naar de historische website van René Ros. De uitgebreide informatie die ik daar vond, is van groot belang geweest voor een realistische weergave van de gebeurtenissen.'

'Lena' verscheen bij uitgeverij Paris Books en werd feestelijk gepresenteerd in Fort bij Edam op 8 oktober. Het boek is in elke boekwinkel verkrijgbaar of te bestellen via de onderstaande website. Wie benieuwd is naar wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een roman, kan op deze site ook de ervaringen van de schrijfster volgen in haar blog.

Website 'Boekje Open over Schrijven’
http://www.boekjeopenoverschrijven.nl/

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
9 - 6 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.