Ga direct naar inhoud

Voor kinderen

De Stelling van Amsterdam is leuk om met kinderen te bezoeken. Forten zijn spannend en er valt een hoop te ontdekken bij het ronddwalen door het fort en het linielandschap.

Op een speelse manier kunnen kinderen de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam leren kennen. Breng een bezoek aan de bezoekerscentra: met de boot naar Forteiland Pampus is al een belevenis; ervaar de Stelling op Fort K'IJK.

De beste partijtjes vier je op Fort Markenbinnen (lasergamen = cool!) en Fort bij Edam.

Het bezoek aan de Stelling kan ook goed gecombineerd worden met een kanotocht, boottripje of fietstocht.

Fortensafari

Ga met kinderen op fortensafari en beleef een spannend avontuur waarbij je de meest bijzondere plekken in de Hollandse Waterlinies ontdekt.

Voor de fortensafari is een speciale speurkaart ontwikkeld vol planten, vogels, zoogdieren, kriebelbeestjes, amfibiën en reptielen. Speur je mee?

Knutselen en kleuren

Een masker van een spion of een commandant. Of een kleurplaat met opdrachten. Speel je liever een bordspel? Het spel ‘Soldaat op de Stelling’ is gebaseerd op ganzenbord en bestaat uit allerlei opdrachten. "Oh nee! Je hebt per ongeluk een van de sluizen open gezet, het hele land loopt onder water! Je moet op het fort blijven tot er een andere soldaat langs komt."

Als je wint, word je benoemd tot Stellingcommandant en mag je overnachten in het Amstelhotel.

Downloaden

Stellingpaspoort - verzamel ze allemaal!

Het Stellingpaspoort is verkrijgbaar bij de forten die regelmatig geopend zijn. Je kunt bij elk fort een uniek stempel krijgen en zo opklimmen in militaire rangen. Heb je vijftien of meer forten bezocht, dan mag je jezelf Generaal van de Stelling van Amsterdam noemen. Wie wil dat nou niet!

Kijk in de agenda of bij fortenoverzicht welke forten opengesteld zijn.

Rangen bij de Stelling van Amsterdam
0-3 bezoeken: soldaat
3-5 bezoeken: sergeant
5-7 bezoeken: luitenant
7-9 bezoeken: kapitein
9-11 bezoeken: luitenant-kolonel
11-15 bezoeken: kolonel
15 bezoeken of meer: generaal

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
12 - 9 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.