Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Forteiland IJmuiden

Forteiland IJmuiden is een unieke evenementen- en vergaderlocatie voor bedrijven én voor publiek van evenementenbureau PBN. 

En van maart tot en met november worden er iedere eerste zondag van de maand rondleidingen gegeven op het eiland door de ervaren gidsen van de 'Vrienden van het Forteiland'. Een leuke en leerzame ervaring voor jong en oud. www.forteiland.nl

Om op het eiland te komen zijn er verschillende opstapplaatsen mogelijk. Let goed op welke opstapplaats is afgesproken of welke er in het programma staat.

Opstapplaatsen                  
De kop van de haven, Sluisplein, 1975 AG IJmuiden
Ontvangst bij de loopplank, vervolgens naar de rondvaartboot de Koningin Emma.
Parkeren kan op de kop van de Haven en de Halkade.

Vlettensteiger, Seinpostweg, 1976 EM IJmuiden
Dit is de opstapplaats van het personeelsbootje van het eiland en wordt alleen gebruikt voor voorbereidingen en bezoeken van kleine groepjes aan het eiland.Ontvangst op de steiger voor de ingang van bedrijf CEBO (Westerduinweg).Er is slechts beperkte parkeergelegenheid. De opstapplaats is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Seaport Marina, Kennemerboulevard 540, 1976 EM IJmuiden
Ontvangst op het plein naast de bushalte, naast de pinautomaat van de Rabobank. Vertrek met de boot vanuit Seaport Marina. Parkeren moet op de strandparkeerplaats zo dicht mogelijk bij de strandopgang.Seaport Marina is met het openbaar vervoer alleen te bereiken met de bus.

www.ijmuidenserondvaart.nl

Historie
Fort bij IJmuiden beheerst de toegang tot het Noordzeekanaal. Het fort heeft drie verdiepingen en beschikte over een unieke pantserbatterij met vijf zware kanonnen voor de kustverdediging en een pantserkoepel met twee kanonnen voor de verdediging van de sluizen en het Noordzeekanaal. Het geïsoleerde forteiland is lange tijd verboden terrein geweest en er heerst nog altijd een mysterieuze sfeer.

Fort bij IJmuiden werd tussen 1880 en 1887 aangelegd en lag oorspronkelijk op de noordelijke oever van de monding van het Noordzeekanaal. Door de verbreding van het kanaal in de jaren twintig van de vorige eeuw kwam het fort op een eiland te liggen. In 1910 werd de positie van IJmuiden versterkt met twee kustbatterijen en twee landbatterijen. Tijdens de Duitse bezetting werd het forteiland ‘Kernwerk’ binnen de ‘Festung IJmuiden’. De pantserkoepel en de kanonnen werden door de Duitse bezetter verwijderd en omgesmolten, maar de pantsergalerij is blijven bestaan.  
Niet erg rolstoelvriendelijk, wel invalidentoilet aanwezig.  

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
13 + 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.