Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Stellingkoerier augustus 2012

September is Stellingmaand
© Cultuurcompagnie NH  
De Stellingmaand van 1 t/m 30 september biedt de unieke kans om forten binnen dit UNESCO Werelderfgoed te bezoeken die de rest van het jaar gesloten zijn. Tijdens de Stellingmaand worden er activiteiten georganiseerd rondom geschiedenis, muziek, theater, kunst en activiteiten zoals rondleidingen, rondritten met oude legertanks en re-enactmentdagen. Dit jaar is speciale aandacht voor het fietsen door de groene Stellingzone.
Stellingmaand programma
De Stellingmaand programmafolder ligt voor u klaar bij de forten, VVV-kantoren, bibliotheken en verblijfslocaties in Noord-Holland of u kunt hem opvragen bij Mascha Dammers. Het meest actuele programma overzicht is te vinden op de website van de Stellingmaand.
  Stellingmaand @Staatsbosbeheer
RondjeStelling
De eerste editie van RondjeStelling, een fietstoertocht van 170 km langs de Stelling van Amsterdam, vindt plaats op 1 september. Om 8 uur is het officiële startschot vanuit Fort aan de Drecht. De tweede startplek is bij Fort bij Marken-Binnen. De voorinschrijving is gesloten. Belangstellenden kunnen zich 's morgens bij de start inschrijven. Raadpleeg de website van RondjeStelling voor meer informatie.
  © Cultuurcompagnie NH
Wandelliefhebbers opgelet
© Cultuurcompagnie NH  
Op 22 september is de 10e Dam tot Dam wandeltocht, van de Dam in Amsterdam tot de finish in Zaandam. Bij de finishplek vindt u een kraam van de Stelling van Amsterdam. Zo kunnen de 15.000 wandelaars kennis maken met de mogelijkheden om te wandelen in het Stellinggebied. Vergeet vooral niet met stickers op een grote kaart aan te geven wat uw favoriete fort is. U maakt kans op een prijs.
Stelling in het kort
© Cultuurcompagnie NH
Wat vindt u er van?
Natuurlijk horen we graag wat u vindt van de activiteiten in Stellingmaand en de opgengestelde forten. Als u de scheur- enquete invult die klaarligt bij de forten, maakt u kans op een Stelling-fietszadelhoesje.
 
 
© Cultuurcompagnie NH
Informatieborden
De Stelling van Amsterdam krijgt dit jaar nieuwe informatieborden bij de entree van de forten. Op de nieuwe borden is ruimte voor een actuele beschrijving van het fort, de actuele openingstijden en met de QR code voor een verwijzingen naar de website van Oneindig Noord-Holland voor mooie persoonlijke verhalen.
 
 
© Cultuurcompagnie NH
Meertalige website
Op 15 juni is de vernieuwde Nederlandse Stellingwebsite en de Duitse versie online gegaan. Momenteel is de Engelse versie in de maak, die in september wordt opgeleverd. Zo wordt dit prachtige UNESCO Werelderfgoed inzichtelijk gemaakt voor buitenlandse bezoekers.
 

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
18 + 14 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.