Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Alle items met de tag "fietsen"

Artikelen

 • fietser2

  Fietsen

  Fietsersbond Fiets en wandelweb Natuurmonumenten Fietspad Fietsnetwerk Route
 • Fort Bezuiden Spaarndam luchtfoto

  Ontdek de Stelling van Amsterdam

  De complete Stelling van Amsterdam op de fiets. Ca 200 km lang.
 • Beemster Fortenroute

  Beemster Fortenfietsroute

  Twee werelderfgoederen in één route, wat wil je als fietser nog meer? De Beemster droogmakerij is een creatief meesterstuk uit het begin van de Gouden Eeuw. Maar liefst vier indrukwekkende forten van de Stelling liggen in het zuidelijke deel van de droogmakerij.
 • Fort aan de Drecht

  Route langs de Vuurlijn

  Route: 24 km Bekijk de volledige route.
 • Paviljoen Puur kinderen

  Route langs het IJ en door Amsterdam

  Minder bekend maar fundamenteel voor de Stelling van Amsterdam zijn de onderdelen langs de rivier het IJ en in de hoofdstad Amsterdam die zorgden voor de bevoorrading van voedsel, water en brandstof. Deze fietsroute gaat onder andere langs de Graansilo Korthals Altes (1898 - 1987) die nu tot woningen zijn verbouwd, het Gemeentelijk Handelsdepot...
 • Westelijke frontroute

  Westelijke Frontroute

  De smalle polderstrook tussen de dijken en de kust kon met sluisjes worden geïnundeerd. Maar de nabijheid van de duinen maakte het westelijke front kwetsbaar. Boven het Noordzeekanaal waren vijf forten nodig ter bescherming tegen aanvallen vanuit het westen.
 • Muiderslot © Cultuurcompagnie NH

  De Vechtroute Fortenfietsroute

  Route: 45 km Langs Weesp, Muiden en Uitermeer. Bekijk de route online.
 • Kwadijk

  Zuiderzeeroute

  Route: 42 km Deze fietsroute voert deels langs het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee. Door het fietsen van de Zuiderzeeroute ervaart u de rijke historie van wat ook wel de ‘Gouden Cirkel’ wordt genoemd. Geheel bewegwijzerd voert de Zuiderzeeroute langs alles wat de tijd van vroeger nog ademt. Met een oplettend oog zal niets u...
 • geopend Kunstfort Vijfhuizen

  Krayenhoffroute

  Route: 47 km Bekijk de route
 • © Cultuurcompagnie NH

  Wormer- en Jisperveld

  Deze fietstocht leidt je door groen veenweidegebied met Noord-Hollandse vergezichten. Zo maar vlak langs broedende grutto’s en tureluurs! Geniet van natuur én cultuur. In het vlakke landschap ligt het grootste fort van de Stelling van Amsterdam verborgen; Fort Spijkerboor. Vanaf Bezoekerscentrum De Poelboerderij rechtsaf de...
 • Buitenbios

  Fortenfestival

  Nederland telt 10 waterlinies, waaronder de Stelling van Amsterdam. Verdedigingslinies die de vijand tegenhielden door het opzettelijk onder water zetten van het linielandschap. Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september stonden de poorten van deze veelal verborgen forten open voor publiek. Met festivals, buitenfilms, theater,...
 • Stadsherstel

  Fietsroute Stelling in 7 etappes

  Ontdek de Stelling van Amsterdam en fiets langs alle 42 forten van deze 135 kilometer lange verdedigingslinie.  Om de route overzichtelijker en toegankelijker te maken, is hij onderverdeeld in verschillende delen, de zogenaamde ‘fronten’. Een front bestaat uit een verzameling van forten en andere objecten zoals batterijen,...

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.