Ga direct naar inhoud

Van Wereldformaat

fietsroute(28 km)

Fiets vanuit Amsterdam langs een historische handelsroute naar de Beemster
print pdf export

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen bij het afdrukken:

Onderdeel *

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen in de PDF:

Onderdeel *
Toon QR

Route openen op jouw telefoon

Wil je deze route openen op je telefoon?
Scan dan de QR-code met een QR Code Scanner.
Heb je nog geen QR Code Scanner op je telefoon? Ga dan naar de App store voor een iOS QR-app of Play store voor een Android QR-app.

Omschrijving

In de zeventiende en achttiende eeuw brachten veel rijke Amsterdammers de zomermaanden door op hun buitenplaats in de Beemster. Deze fietsroute voert voor een groot deel langs de route die men vroeger ook aflegde. Een reis door drie UNESCO werelderfgoedgebieden Grachtengordel Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam.
Deze route is ontwikkeld in samenwerking met Oneindig Noord-Holland

Fietsknooppunten op deze route

5
36
37
21
49
6

Forten in deze route

Overige bezienswaardigheden

 • Bezoekerscentrum Amsterdam Werelderfgoed
  1Bezoekerscentrum Amsterdam Werelderfgoed

  In De Bazel, in het hart van het werelderfgoed, is het bezoekerscentrum Amsterdam Werelderfgoed te vinden. Dit is dé startplek om kennis te maken met de grachtengordel.

 • 2Grachtenmuseum

  Herengracht 386: Grachtenmuseum
  Dit museum over de Amsterdamse grachtengordel is gevestigd in een van de gaafste voorbeelden van de bouwstijl van architect Philips Vingboons (1607-1678).

 • 3Torensluisbrug
  Met 42 meter is de Torensluisbrug één van de breedste bruggen van de stad. Dit komt omdat op de brug de Jan Roodenpoortstoren heeft gestaan. 
 • Egelantiersgracht (Jordaan)
  4Egelantiersgracht (Jordaan)
  Hilletjesbrug over de Egelantiersgracht

  Tegelijk met de aanleg van de Grachtengordel in 1613 werd deze wijk aangelegd over de bestaande boerenpaden en slootjes. Aanvankelijk heette de wijk het 'Nieuwe Werck', maar in het begin van de achttiende eeuw kwam de benaming 'Jordaan' in zwang. 
 • Het Papeneiland
  5Het Papeneiland
  Hoek Prinsengracht en Brouwersgracht: 't Papeneiland

  Dit charmante pandje met dubbele trapgevel op de hoek van de Prinsengracht en de Brouwersgracht is een van de meest gefotografeerde plekjes van de stad. De bijnaam 'Papeneiland' is waarschijnlijk een verwijzing naar de katholieke schuilkerk 'De Posthoorn' schuin aan de overkant.
 • Galgenveld
  6Galgenveld
  Buiksloterweg/Tolhuistuin.

  Hier, op het puntje van de onbewoonde landtong Volewijk, lag het galgenveld. De lijken van ter dood veroordeelde misdadigers bungelden er aan galgen
 • 't Schouw
  7't Schouw
  Kanaaldijk t/o het Dijkhuis in 't Schouw

  Ter hoogte van het Dijkhuis aan de overkant werden de passagiers én paard in een drijvende open bak (een schouw) naar deze kant van de vaart getrokken. De reis werd per comfortabele trekschuit vervolgd naar Purmerend waar men een dik uur later arriveerde bij de Amsterdamsche Poort.
 • Dorre Ilp (Ilpendam)
  8Dorre Ilp (Ilpendam)
  Bruggetje over de Dorre Ilp.

  Links ziet u het restant van het veenriviertje de Ilp dat uitkwam in het Purmermeer. In de middeleeuwen legde men hier een dam aan om het achterliggende gebied tegen overstromingen te beschermen.
 • Slotplein Purmerend
  9Slotplein Purmerend
  Waar nu het pleintje is, stond tot de sloop in 1741 een indrukwekkend kasteel: Slot Purmersteyn. Op het slot werden in 1608 de aanbestedingen gehouden voor het graven van de ringvaart en de aanleg van een omringdijk voor de droogmaking van de Beemster.
 • Slotplein Purmerend
  10Slotplein Purmerend
  Waar nu het pleintje is, stond tot de sloop in 1741 een indrukwekkend kasteel: Slot Purmersteyn. Op het slot werden in 1608 de aanbestedingen gehouden voor het graven van de ringvaart en de aanleg van een omringdijk voor de droogmaking van de Beemster.
 • Voormalige Buitenplaats Vredenburg
  11Voormalige Buitenplaats Vredenburg
  Rond 1640 telde de Beemster zo'n vijftigtal buiten­plaatsen. Eén buitenplaats stak alle anderen naar de kroon: het paleisje "Vredenburg" van de steenrijke Amsterdamse zijdekoopman Frederik Alewijn.
 • Kruising Nekkerweg
  12Kruising Nekkerweg
  Een deel van de Beemster kon in tijde van oorlog onder water worden gezet, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Om te voorkomen dat het dorpje Zuidoostbeem­ster bij een inundatie onder water kwam te staan, werd zowel de Nekkerweg als de Volgerweg opgehoogd.
 • Landhuis Rustenhoeve
  13Landhuis Rustenhoeve
  Op deze locatie lag oorspronkelijk de grote buitenplaats Jupiter met landhuis, tuinen en landerijen. Als enig resterende herenhuis uit de glorietijd van de grote buitenplaatsen is het een bijzonder pand in de Beemster. 
 • Boerderij de Eenhoorn
  14Boerderij de Eenhoorn
  Dit rijksmonument werd in 1682 gebouwd als hofstede voor een rijke Amsterdamse investeerder. Hij gaf de boerderij extra status door er een sierlijke gevel van een grachtenpand aan toe te voegen.
 • Complex Westerhem & Beemster infopunt
  15Complex Westerhem & Beemster infopunt
  Complex Westerhem bestaat uit het vrijstaande herenhuis en de achterliggende stolpboerderij. In de stolpboerderij zit het Agrarisch Museum, gewijd aan de rijke agrarische historie van de Beemster. In het voorhuis is de VVV en het informatiecentrum Beemster Werelderfgoed gevestigd. 

Activiteiten in deze route

Tags bij deze route

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
7 + 7 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.