Ga direct naar inhoud

De fortenfietsroute rond Abcoude

fietsroute(37 km)

Fietsroute van station Abcoude langs het Gein, de Waver en de Amstel.
print pdf export

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen bij het afdrukken:

Onderdeel *

Geef aan welk onderdeel u wilt meenemen in de PDF:

Onderdeel *
Toon QR

Route openen op jouw telefoon

Wil je deze route openen op je telefoon?
Scan dan de QR-code met een QR Code Scanner.
Heb je nog geen QR Code Scanner op je telefoon? Ga dan naar de App store voor een iOS QR-app of Play store voor een Android QR-app.

Omschrijving

Fietsroute van station Abcoude langs het Gein, de Waver en de Amstel.

Fietsknooppunten op deze route

50
49
29
29
67
67
62
69
28
27

Forten in deze route

Overige bezienswaardigheden

 • Batterij aan het Gein
  1Batterij aan het Gein
  De batterijen behoorden tot de oude Stelling van Amsterdam. Ook wel bekend als de posten van Krayenhoff. Deze zijn in 1883 toegevoegd aan de stelling.
 • Liniewal
  2Liniewal
  Het fort bij Nigtevecht is te bereiken over de Velterlaan. Deze laan snijdt de liniewal Geindijk-Nigtevecht. De wal diende als waterkering bij de onderwaterzetting en als gedekte verbindingsweg.
 • De Vink
  3De Vink
  Tegenover de Velterlaan staat de voormalige uitspanning De Vink. Herkenbaar zijn nog de hoge deuren voor de paarden. (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • 4Oude Tolhuis
  Tegenover De Vink aan de Velterlaan staat het oude Tolhuis. In 1967 opgeheven. Het oorspronkelijke tolhek staat met de toltarieven naast De Vink.
 • Voorhuis
  5Voorhuis
  Het statige voorhuis van de voormalige boerderij Bijlmerlust. Deze heeft vanaf de 17de eeuw gestaan in de West Bijlmerpolder en verhuisde in 1970 naar deze plek om plaats te maken voor de hoogbouw in de Bijlmer. Het boerderijgedeelte is niet meer herbouwd waardoor het een merkwaardig aanzien heeft gekregen. (foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
 • Nevenbatterij
  6Nevenbatterij
  Tegelijk met het fort gebouwd. (foto: Cultuurcompagnie Noord-Holland)
 • Slot Abcoude (locatie)
  7Slot Abcoude (locatie)
  In 1085 werd het dorp al genoemd en in 1274 was er voor het eerst sprake van het slot Abcoude. Vanouds was Abcoude een strategische plek. Het lag op de grens tussen het graafschap Holland en het Bisdom Utrecht. Twee waterwegen kwamen er bij elkaar en in 1843 werd de spoorlijn tussen Amsterdam en Utrecht aangelegd. (afbeelding: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
 • Pont
  8Pont
  Hier steekt u de Amstel over met een pontje. (foto: MartinD, Wikimedia Commons)
 • Kerk bij Nes aan de Amstel
  9Kerk bij Nes aan de Amstel
  De kerk bij Nes aan de Amstel werd in 1891 gebouwd door Jos Cuypers, zoon van de befaamde architect Pierre Cuypers. Prachtig interieur met een fraai in 2007 gerestaureerd orgel. (foto: Marion Golsteijn, Wikimedia Commons)
 • Kruitfabriek De Oude Molen
  10Kruitfabriek De Oude Molen
  Na een grote ontploffing van de kruitfabriek “Het Oorlogsschip” in Amsterdam in 1709 werd een vergunning voor herbouw geweigerd. In 1710 werd het huidige perceel aangekocht. Het duurde echter tot 1742 voordat de fabriek kon worden gebouwd. Na de ontploffing van 1883 was de laatste in 1953, toen een ketel vol nitroglycerine met een harde klap uit elkaar sprong. De gebouwen dateren uit 1883. In 1990 werd de fabriek opgeheven. De watertoren is een kenmerkend beeld. Evenals de rosmolen, die werd rondgedraaid door paarden. De naastgelegen huisjes waren bestemd voor de arbeiders. (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Pont
  11Pont
  Het pontje wordt varend gehouden door vrijwilligers, een leuke ervaring. Vaart het pontje niet, dan ligt even verder de brug. (foto: melot001, wikimapia.org)
 • Amstelkerk
  12Amstelkerk
  De Hervormde Kerk dateert van 1774. Al in de 11de eeuw stond hier een kapel. De kerk is gelegen aan de ontmoetingsplaats van destijds belangrijke vaarwegen, de Amstel en de Bullewijk en was dus ook vanaf de waterzijde bereikbaar. Loop eens rond de kerk en geniet van het uitzicht. (foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
 • Begraafplaats Beth Haim
  13Begraafplaats Beth Haim
  In Ouderkerk aan de Amstel ligt de begraafplaats Beth Haim (Huis des Levens) van de Portugees Israëlitische gemeente, de oudste joodse begraafplaats van Nederland. Eind 16e eeuw vestigden zich Spaanse en Portugese joden in Amsterdam, op de vlucht voor de Inquisitie. In 1614 kocht de Portugees Israëlitische gemeente in Ouderkerk een stuk grond met de hofstede ‘die Huijs ter Amstel’. Verondersteld wordt dat op deze plek het kasteel van de Heren van Amstel heeft gestaan.De begraafplaats is wereldberoemd vanwege de bewerkte grafstenen. Een bezoek is mogelijk op zondag – vrijdag tot 17 uur. (foto: Janericloebe, Wikimedia Commons)
 • Sint Urbanuskerk
  14Sint Urbanuskerk
  De Sint Urbaniskerk dateert uit 1867 en is ontworpen door Pierre Cuypers. Ontwerper van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. (foto: Marion Golsteijn, Wikimedia Commons)
 • Pontje
  15Pontje
  Hier steekt u het water over met een pontje. (foto: Kantletters, Wikimedia Commons)

Activiteiten in deze route

Tags bij deze route

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
17 + 6 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.