Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Route overzicht

 • Aetsveldroute

  Aetsveldroute

  wandelroute - 11 km
  Rondwandeling vanuit Vesting Weesp, de slingerende Vecht door de prachtige Aetsveldsche Polder
 • Wandel naar de Gooise landgoederen met slingerpaden, statige lanen, vijvers en landhuizen
 • Bellopad

  Bellopad

  wandelroute - 19 km
  Natuur- en cultuurwandeling van Mijdrecht naar Abcoude
 • Fortenroute Aagtendijk

  Fortenroute Aagtendijk

  wandelroute - 10.5 km
  Wandel tussen de forten bij Veldhuis en Sint Aagtendijk
 • Fortenroute Spaarndam

  Fortenroute Spaarndam

  wandelroute - 6 km
  Korte rondwandeling bij Spaarndam
 • Ijmondpad

  Ijmondpad

  wandelroute - 77 km
  Driedaagse wandelroute in de regio IJmond met cultuur en natuur dichtbij
 • LAW Waterliniepad

  LAW Waterliniepad

  wandelroute - 350 km
  Wandel in 21 etappes langs twee verdedigingslinies, afwisselende natuur doordrenkt van historie
 • Liniepad Abcoude

  Liniepad Abcoude

  wandelroute - 10 km
  Wandeling tussen Fort bij Abcoude en Fort bij Nigtevecht in De Ronde Venen
 • Wandelen langs de Markerpolder en de Starnmeer: twee oude Noord-Hollandse droogmakerijen
 • NS-wandeling over de groene Geniedijk langs de Stelling van Amsterdam
 • Rondje Veerplas

  Rondje Veerplas

  wandelroute - 6 km
  Wandelen langs de oostelijke rand van Haarlem
 • Rondje Zuidoostbeemster

  Rondje Zuidoostbeemster

  wandelroute - 10 km
  Wandelen langs twee werelderfgoederen: De Stelling en Droogmakerij de Beemster
 • Rondom de Wijkermeerpolder

  Rondom de Wijkermeerpolder

  wandelroute - 17 km
  Wandeling langs bijzondere contrasten
 • Weesp wandelroute

  Weesp wandelroute

  wandelroute - 5 km
  Wandel door vestingstad Weesp. Een plaats met een eeuwenlange geschiedenis
 • Westerborkpad

  Westerborkpad

  wandelroute - 21 km
  Wandelen vanaf Weesp naar Naarden-Bussum

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.