Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Lekker de natuur in

Houdt je ervan om er lekker op uit te trekken in de natuur? Breng je je vrije tijd graag actief door in de buitenlucht? Het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam biedt volop mogelijkheden om het Stellinglandschap te ontdekken. Er zijn de mooiste wandel- en fietsroutes in de groene ring rondom Amsterdam die je langs de opmerkelijkste onderdelen en natuurgebieden leiden. Je kunt per boot het Stellinglandschap verkennen via een vaarroute of met een gehuurde boot bij Fort bezuiden Spaarndam . Bezoek één van de drie bezoekerscentra en leer alles over de historie, het watermanagement, de strategische ligging en de huidige functies van de forten. Of stap terug in de tijd en herbeleef de geschiedenis tijdens een rondleiding op één van de forten in de Stelling van Amsterdam

Terug naar Ontdek
fort in de botshol

De Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een bijzondere verdedigingsring van 46 forten en batterijen en een grote hoeveelheid aan dijken en sluizen. De Stelling is een Nederlands monument en staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed als onderdeel van Nederlands cultureel erfgoed. Sinds 2005 draagt de Stelling van Amsterdam de titel Nationaal Landschap. Nationale Landschappen kenmerken zich door een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen en tonen daarmee het typische Nederlandse landschap.

De Stelling als actief dagje uit

De Stelling van Amsterdam wordt omgeven door een typisch Hollands landschap van weilanden, polders, dijken, forten, sluizen en molens. Dichtbij de Hollandse kust biedt de Stelling een oase aan rust en ruimte. De Stelling is start- en eindpunt van diverse wandel- en fietstochten door de prachtige Hollandse natuur en brengt u naar het weidse Hollandse strand, stille duinen, groene weilanden en mooi gelegen dijkjes. Er is van alles te beleven in de omgeving: pittoreske dijkdorpjes, gezellige marktjes oer-Hollandse braderieën.

De Hollandse kust is ook nooit ver weg van de Stelling. Er zijn zelfs Stellingonderdelen die zich in het kust- en duingebied bevinden. Er zijn in de omgeving van de Stelling genoeg locaties waar u fietsen kunt huren.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
11 + 9 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.