Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

De Stelling in beeld

Vuurtoreneiland bij het Jeugdjournaal

Het NOS Jeugdjournaal was op bezoek bij Tenzin en Merlijn, zij wonen op Vuurtoreneiland, de kustbatterij bij Durgerdam.

Wielrenners Fort bij Veldhuis door Kenneth Stamp

Wielrenners op de Stelling

Wielrenners tijdens de StellingTour.
Start Fortenseizoen 2015 2

Start Fortenseizoen

Altijd 1 groot feest op vele forten. Voor jong en oud!

re-enactment

Terug in de tijd

Paviljoen Puur

Fort bij Diemerdam

Kom heerlijk ontspannen op de stelling

Drijvende Diva

Theater op de Stelling

Ontdek de Stelling

Ontdek de Stelling

© Kenneth Stamp

Picknick bij Fort bij Spijkerboor

Dagje uit met theater, muziek, verhalenvertellers op Fort bij Spijkerboor.
Fort Abcoude trouwtrekken kids

Survival Op Fort Abcoude

Abseilen

Er is van alles te doen op de Stelling. Een bezoek aan een museum, een rondleiding, een kunsttentoonstelling. Of gewoon van een fort abseilen. lees meer
Fort bij Krommeniedijk onder water

Video Inundatie bij Fort Krommeniedijk

Een keer per jaar is de inundatie te zien bij Fort Krommeniedijk. In het voorjaar wordt het gebied rond het Fort onder water gezet. Dit fenomeen trekt vele vogels aan.

Festival Op de Bres 2012

© Edwin Kapitein

Natuur

De natuur rond de Stelling. Oases van rust en groen in de randstad.
Kunst bij fort Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen

(inter) nationale kunstenaars, een prachtige tentoonstellingslocatie, en een restaurant.

Wandelen

Rijksmuseum Muiderslot - foto Kenneth Stamp

Muiderslot

Spijkerboor Aerophoto

Fort bij Spijkerboor

Fort de Kwakel

Fort bij Krommeniedijk - open dag maart 2009

Inundatie bij Fort bij Krommeniedijk

Oldtimer Festivalbus Op de Bres

Oldtimerfestivalbus

Thom Puckey - Foto: Kenneth Stamp
© Cultuurcompagnie NH

Festival Op de Bres 2011

festival op de bres © Patricia

Festival op de Bres

Een foto van de laatste editie van Festival op de Bres

Met de luitenant

Fort als gevangenis

De Stelling heeft na de 2e wereld oorlog ook gediend als interneringsplaats.

© Kenneth Stamp
Kaart Stelling Amsterdam
© Cultuurcompagnie NH
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.