Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Fortenfestival za 1 t/m zo 9 september

Nederland telt 10 waterlinies met meer dan 150 forten en een ingenieus systeem van dijken en sluizen. Verdedigingslinies die de vijand tegenhielden door het opzettelijk onder water zetten van het linielandschap. Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september staan de poorten van deze veelal verborgen linies en forten open voor publiek. Met muziekoptredens, buitenfilms, theater, tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk lekker eten en drinken op de prachtigste locaties. Verleng de zomer, kom naar het Fortenfestival op de forten van de Stelling van Amsterdam!

Muziek, kunst en cultuur
Fortenfestival 2018  

Sluit feestend de zomer af tijdens het Fortenfestival op bijvoorbeeld Muziekfort (Beverwijk) tijdens het Muziekfortfestival zaterdag 1 september. Bewonder de kunsttentoonstellingen op Kunstfort bij Vijfhuizen en haak aan bij de (gratis) rondleidingen op zondag (start 14.00 uur). Kom naar de expositie over Fort bij Kwadijk in het clubgebouw van Oud-Quadyck Het is pruimentijd op het Muiderslot. Op zondag 2 september 2018 staan de tuinen van het Muiderslot extra in het zonnetje. Iedereen mag die dag de pruimen komen proeven uit eigen pruimenboomgaard. Ook zijn er rondleidingen door de kasteeltuin onder leiding van de Warmoezeniers, bevlogen en deskundige vrijwilligers die de tuinen van het Muiderslot onderhouden. Zij kennen alle tips en trucs van het 17e-eeuws tuinieren.

Bezoek de forten
Gids op Fort Abcoude  

Fort Benoorden Spaarndam is na lange tijd weer eventjes open voor bezoek op zondag 2 september. Verken Forteiland Ijmuiden met of zonder gids zondag 2 september. Bezoek tijdens het Open Monumentenweekend (het weekend van 8 en/of 9 sept) zoveel forten als je kunt! O.a. Fort Markenbinnen, Fort aan de Sint Aagtendijk (Muziekfort), Fort bij Edam, Fort bij Spijkerboor, Fort Diemerdam, Fort aan de Ossenmarkt, Fort bij Abcoude, Fort Veldhuis en Fort bij Nigtevecht. Meer informatie.

Pak een terras
vuurtoreneiland bij nacht  

Voor heerlijke lunches op de mooiste terrassen kan je o.a. terecht op Fort Resort BeemsterFort Zuid (Fort Bezuiden Spaarndam), Fort Diemerdam, restaurant Zomerlicht op PampusVuurtoreneiland en restaurant 't Fort bij Kunstfort bij Vijfhuizen. 

Rondje fietsen
Fietsen Gravelandsevaart  

Ontdek al fietsend of wandelend het linielandschap. Op de fiets of tijdens een wandeling zie je zo veel meer! Van tankversperringen, bunkers, limietpalen tot beersluizen en geschutskoepels. Fiets van Fort Abcoude naar Fort bij Nigtevecht en neem de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. De georganiseerde fietstocht Rondje Stelling brengt je zondag 2 september langs alle forten van de Stelling van Amsterdam. 

Openingstijden
geopend Kunstfort Vijfhuizen  

Check voordat je gaat nog even de website voor precieze openingstijden www.stellingvanamsterdam.nl.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
5 - 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.