Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Nieuws

Uitkijkpunt Fort K IJK Podcast
Het weidevogelseizoen is begonnen. Vanuit heinde en verre stromen de Noord-Hollandse weilanden vol met grutto’s, tureluurs en ...
Startbijeenkomst impuls innovatie en impuls samenwerking 2023 culturele en/of erfgoedorganisaties
Uitnodiging STARTBIJEENKOMST nieuwe subsidieregelingen Provincie Noord-Holland Impuls innovatie & Impuls samenwerking 2023 voor ...
Kennemer Vogeldag Fort Benoorden Spaarndam
Op zondag 16 april 2023 organiseren vier natuurorganisaties de Kennemer Vogeldag in en om Fort benoorden Spaarndam. 
Erfgoed journaal Haarlemmermeer, seizoen 2, nr. 1
Iedere 2 maanden zie je de leukste nieuwtjes rond cultureel erfgoed op een eigentijdse manier in beeld. Dat is de opzet van het Erfgoed ...
Fiets en Wandelbeurs 2023 Jaarbeurs Utrecht
Een nieuwe editie van de Fiets en Wandelbeurs  komt er weer aan! Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 februari 2023 staat de leukste ...
Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt penningmeester en algemeen bestuurslid
Voor het bestuur van het Kunstfort bij Vijfhuizen zijn ze op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. 
Aagtendijk ijsvogel
Aanleg ijsvogelwand mogelijk dankzij donaties Met z’n felblauwe rug en oranje borst is de ijsvogel één van de mooiste ...
Fort bij Aalsmeer Crash Museum
Op zaterdag 28 januari 2023 vanaf 12.00 uur houdt het CRASH Luchtoorlogs- en Verzetsmuseum ’40-‘45 een open dag om nieuwe ...
Wilgen knotten Fort bij Veldhuis
Altijd al willen knotten? Dan krijg je zaterdag 14 januari de kans! IVN Zuid-Kennemerland organiseert samen met Landschap Noord-Holland ...
Ronde van de Stelling van Amsterdam
Op zondag 11 juni 2023 staat de 3e editie van de Ronde van de Stelling van Amsterdam op de fietsagenda. Vanaf de twee startlocaties in ...
Gooi en vecht in VR
Prachtig uitzicht op het Muiderslot, Westbatterij of Forteiland Pampus
Winter Fort van Hoofddorp
Ook in de winterperiode zijn er genoeg leuke winterse uitjes te plannen op de forten en batterijen in de Stelling van Amsterdam.
Kerst & Wintertuin op Fort bij Nigtevecht
Alvast in de kerstsfeer komen? In het weekend van 17 en 18 december organiseert Natuurmonumenten in samenwerking met Cultuurhuis Piet ...
Liniedijk Fort bij Veldhuis
Samen met de Provincie Noord-Holland en andere beheerders en eigenaren willen we de Liniedijken beter zichtbaar en beleefbaar maken.
Fort bij Aalsmeer
Iedere 2 maanden zie je de leukste nieuwtjes rond cultureel erfgoed op een eigentijdse manier in beeld. Dat is de opzet van het Erfgoed ...
Viering 50 jaar Werelderfgoed plus rapportage onderzoek
Nederlandse jeugd nauwelijks bekend met Werelderfgoed Slechts 4% van bezoekers Nederlands Werelderfgoed is tussen 14 en 17 jaar
Cultuurhuis op 't fort Filmzondag
Cultuurhuis op 't fort Filmzondag op 20 november 2022
Fort bij Spijkerboor
Het Fort bij Spijkerboor is van eind september tot begin april in winterrust. Dan slapen hier vleermuizen en vlinders. Zij hebben een ...
Boek Wisseling van de wacht
In Wisseling van de wacht worden de beide waterlinies voor het eerst samen beschreven: zowel de ontwikkelingsgeschiedenis als de creatieve ...
Uitzending Hollandse waterlinies bij het Klokhuis
Uitzending : 26 oktober 2022 | Werelderfgoed: Hollandse Waterlinies 

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
15 + 4 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.