Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Samenwerking Natuurmonumenten en Cultuurhuis Abcoude

14 december 2021

Begin oktober jl. hebben Natuurmonumenten en Cultuurhuis Abcoude de handen ineen geslagen en werken sindsdien aan een tijdelijke programmering voor Fort bij Abcoude. Elke maand organiseert Cultuurhuis Abcoude, in opdracht van Natuurmonumenten, een activiteit voor -met name- de bewoners van gemeente De Ronde Venen. Op deze manier is Fort bij Abcoude vaker toegankelijk en beter beleefbaar.

Inmiddels hebben er al twee activiteiten van Cultuurhuis Abcoude plaatsgevonden op het fort: een vleermuisactiviteit voor het hele gezin en de vertoning van een selectie van documentaires van het documentairefestival IDFA. Op 19 december zal, als de Corona-maatregelen het toelaten, Fort bij Abcoude het decor zijn voor een kleine versie van De Wintertuin. Kaarten reserveren kan via: www.cultuurhuisabcoude.nl.

Ook in 2022 zal Cultuurhuis Abcoude een gevarieerd aanbod aan activiteiten aanbieden op Fort bij Abcoude.

Openstellingen
De poorten van Fort bij Abcoude zijn sinds 20 november jl. elke zaterdag en zondag geopend voor het publiek. Van 10:00 tot 16:00 uur kunnen bewoners van Abcoude en omstreken een ommetje maken over het fort. Deze openstellingen worden mogelijk gemaakt door de inzet van maar liefst 18 enthousiaste poortwachters, die hebben gereageerd op een oproep van Natuurmonumenten. De vrijwillige poortwachters zorgen voor het openen en sluiten van de poorten en maken geregeld een ommetje op het fort om te kijken of bezoekers met respect omgaan met het UNESCO Werelderfgoed

De terreinregels zijn bij binnenkomst op het fort na te lezen op het grote gele bord: honden zijn welkom, mits aangelijnd, hondenpoep moet opgeruimd worden, afval mee naar huis nemen, alleen wandelen op de wegen en paden (dus niet fietsen), de hellingen niet beklimmen en geen open vuur, versterkte muziek en (barbecue)feestjes. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein betreden. Tot nu toe is de pilot een succes, ieder weekend wordt er genoten van het fort en treffen we het fort in nette staat aan.

Eind januari zal de openstelling worden geëvalueerd. Uiteraard hoopt Natuurmonumenten de tijdelijke openstelling, samen met de vrijwilligers, voort te kunnen zetten totdat er een nieuwe ondernemer voor het fort is gevonden, die deze taak kan overnemen.

Voortgang herbestemming
Ondertussen wordt bij Natuurmonumenten hard gewerkt aan het nieuwe ontwikkelingskader waarmee we de (on)mogelijkheden vanuit de cultuurhistorie, de ecologie, de omgeving en wettelijke kaders richting potentiële nieuwe ondernemers duidelijk willen schetsen. 

Historie Fort bij Abcoude 
Fort bij Abcoude is het oudste landfort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is gebouwd tussen 1884 en 1887. De gebouwen zijn gemaakt van bakstenen en brikkenbeton, als een van de laatste in zijn soort. Al kort na de Eerste Wereldoorlog deed het fort geen dienst meer. Door de uitvinding van de brisantgranaat was het niet langer bomveilig.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
4 + 3 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.