Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Crowdfunding: Help mee aan het groene Fort aan de Sint Aagtendijk

10 maart

Crowdfunding
Sinds de forten hun militaire functie verloren, konden forten uitgroeien tot ware hotspots van de natuur! Het Fort aan de Sint Aagtendijk is een ware oase voor allerlei dieren en planten ondanks de nabij gelegen A9. Door de droge periodes van afgelopen jaren heeft het fort zwaar te lijden gehad en moet voorkomen worden dat de natuur verdwijnt. Je kunt dan ook bijdragen aan de crowdfunding die ze gestart zijn.

Help mee aan het groene fort Sint Aagtendijk Beverwijk en doneer!

Educatie en bewustwording
Op het fort versterken natuur, cultuur, historie en educatie elkaar. Zo zijn er rondleidingen over de unieke natuur op en om een fort, worden er o.a. schoolklassen ontvangen, is er een moestuin en wordt al het groen natuurlijk begraasd door een uniek soort schapen. Dit alles draagt bij aan de bewustwording over natuurontwikkeling, duurzaamheid en biodiversiteit.

Scholen hebben bij het fort een unieke leer/werkplek in het groen gevonden en dit kan nog meer uitgebreid worden. Veel werk wordt dan ook gedaan door (groen)vrijwilligers. Door de droge zomers is het groene dak van het fort behoorlijk aangetast. Met jullie hulp kunnen ze het forteiland onderhouden en doorontwikkelen tot een bruisende en bloeiende plek met fruit- en kruidentuinen, een bloemenweide/wilde tuin. Een wandelroute voor kinderen, vogelkastjes, insectenhotel, vogeluitkijktoren en een kleine kinderboerderij staan ook op het verlanglijstje. Zodat iedereen optimaal kan gaan genieten van wat het fort te bieden heeft en waar ze plek kunnen blijven bieden voor natuur, cultuurgeschiedenis, kleinschalige evenementen voor jong en oud, maar ook voor ontspanning en rust. Uniek is het openluchttheater, waar met grote regelmaat muziekuitvoeringen plaats vinden.

Wat is er nodig
Nu is het mogelijk om een donatie te doen en bij te dragen aan dit alles. De impact van het inzaaien zal er voor zorgen dat er een bio-divers en in oppervlakte zeer groot, groen gebied zal zijn waar insecten, bijensoorten en vogels wel bij zullen varen en behouden blijft voor de toekomst.

Stichting Fortpop is een stichting zonder subsidie en draait geheel op een hechte kern van vrijwilligers. Voor dit project zoeken ze buiten donateurs ook vrijwilligers. Er worden mensen gezocht met al dan niet groene handen, die er plezier in hebben het fort en de buitenruimte samen te onderhouden. Het zal bijdragen aan ieders welzijn en aan het behoud van de natuur voor de toekomst. Zeker in deze tijd doet een dagje fort wonderen!

Help mee aan het groene fort Sint Aagtendijk Beverwijk en doneer!

Op Groen Kapitaal, hét netwerkplatform van de provincie Noord-Holland kun je ook meer lezen over deze crowfunding: Help mee aan het groene fort Sint Aagtendijk Beverwijk

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
14 + 10 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.