Ga direct naar inhoud

Deel via social media

IJmond Puur Cultuur met de Stelling van Amsterdam

23 maart 2022

Forten in de picture omgeving Beverwijk, Heemskerk en Velsen i.s.m. René Ros.

Vrijdag 18 maart zonden RTV Heemskerk en RTV Seaport een eenmalige IJmondspecial uit van Puur Cultuur, de talkshow van het Cultuurhuis Heemskerk en Omroep Heemskerk, ditmaal in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. In de studio ontving programmamaker en presentator Mark van der Jagt in deze special kunstenaars, artiesten en wethouders uit de IJmond.

“Fantastisch om een keer een uitzending over de IJmond te maken”, aldus Mark van der Jagt. “Normaal hebben we een focus op Heemskerk, maar voor deze uitzending hebben we gezocht naar de cultuur die ons bindt in de IJmond. In de uitzending zoomen we in op het Pollution Art Festival, onze forten in de Stelling van Amsterdam en DanceWorks. Deze voorbeelden laten zien dat regionale samenwerking mogelijk is zonder lokale identiteit te verliezen.”

Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een erfgoed van wereldformaat. Sinds 1996 staat het op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. In de uitzending vertelt René Ros, kenner van de Stelling van Amsterdam over het ontstaan en het belang van deze verdedigingsring. Ook laat het programma het huidige gebruik zien van drie forten in de IJmond, Fort Veldhuis (Heemskerk), Muziekfort (Beverwijk) en het Forteiland (Velsen).

Andere onderwerpen die aabod komen in deze uitzending:

o Pollution Art
o Danstalent in de IJmond
o Muziek uit de IJmond

In gesprek met de wethouders
Dat de IJmond veel te bieden heeft beaamden de drie cultuurwethouders Brigitte van den Berg (Beverwijk), Aad Schoorl (Heemskerk) en Jeroen Verwoort (Velsen). Aan de talkshowtafel spraken ze vol trots over al het moois dat de IJmond te bieden heeft en de samenwerking die ze al gezocht hebben op vele terreinen zoals het Pollution Art Festival, maar ook de Theatermanifestatie IJmond. Benieuwd hoe de wethouders de identiteit van de IJmond zien, nog meer moois willen ontwikkelen en talenten daarbij willen ondersteunen?

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
12 - 10 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.