Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

23 november 2021

Het Muiderslot is genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2021, een initiatief van Oogvereniging. Het Muiderslot wil het kasteel beter toegankelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Het plan van het Muiderslot is genomineerd voor deze prijs. Het Muiderslot heeft jouw stem hard nodig! Tot en met 30 november kan je jouw stem uitbrengen.

Het Muiderslot biedt als museum graag een beleving die voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor blinden of slechtzienden. Door middel van speciale instaprondleidingen, een maquette die je aan kunt raken en een audiotour met uitgebreide beeldbeschrijvingen kunnen kasteel, collectie en tuinen in de toekomst beter toegankelijk worden voor mensen met een visuele beperking. Als je het kasteel en de tuinen niet (goed) kunt zien, kun je ze namelijk wel voelen, horen, ruiken of proeven.

Al deze plannen kan het Muiderslot tot werkelijkheid brengen als zij de RAAK Stimuleringsprijs 2021 winnen. Én als dank verloot het Muiderslot vier entreekaartjes onder de stemmers, dus twijfel niet langer en stem ook!

>>Stem op het project! <<

Het plan
Het Muiderslot zet in op ervaren van het kasteel met álle zintuigen via het overkoepelende project ‘Sense the Castle’. Dit start met het ontwikkelen van aanbod voor mensen met een visuele beperking. Doel van het Muiderslot is om instaprondleidingen te ontwikkelen voor (individuele) bezoekers met een visuele beperking én om de collectie voor hen toegankelijker maken door een tactiele maquette en een audiotour met uitgebreide beeldbeschrijvingen. De aandacht voor multi-zintuiglijkheid opent ruimte voor perspectieven die eerder in het Muiderslot geen of weinig aandacht hebben gekregen. Zo leidt bijvoorbeeld aandacht voor geuren en smaken uit de kasteeltuinen en de slotkeuken tot gesprekken over de herkomst van planten en ingrediënten en daarmee over de uitwisseling tussen culturen vroeger en nu.

Het kasteel
Het kasteel zélf is het topstuk van de collectie. In de instaprondleidingen van het Muiderslot zal er speciale aandacht zijn voor de tactiele mogelijkheden die het gebouw biedt: het voelen van de dikke muren of de eeuwenoude uitgesleten traptredes, het beleven van de kou of een haardvuur in de winter, het ruiken van gerechten en geurige specerijen in de slotkeuken, het drinken uit een glazen roemer, het eten van een tinnen bord, het horen van muziek in de Ridderzaal etcetera. Het Muiderslot gelooft in een integrale aanpak, waarbij alle zintuigen aandacht krijgen in de museumervaring, zowel binnen als buiten. Wanneer bezoekers het kasteel en de tuinen niet (goed) kunt zien, kun je de plek immers wel voelen, horen, ruiken of proeven. Zo kom je van alles te weten over de veelzijdigheid van het Muiderslot.

Annemarie den Dekker, directeur van het Muiderslot:
‘Wanneer wij de RAAK Stimuleringsprijs winnen, kunnen we deze magische plek voor nóg meer mensen toegankelijk maken. Wij zijn als rijksmuseum immers van iedereen en voor iedereen. Door alle zintuigen te betrekken, verrijken we het museumbezoek voor velen. Stem dus op het Muiderslot!’

Stelling van Amsterdam
Nog tot 1954 was het terrein van het Muiderslot als verboden, militair gebied omgeven door prikkeldraad. In 2012 is op de plek van gebouw A een ondergronds paviljoen gebouwd: het Waterschild. Het biedt een presentatie van zeven eeuwen waterdefensie op het Muiderslot, met veel aandacht voor het Muiderslot en de waterlinies, waaronder de Stelling van Amsterdam.

Het Muiderslot was als deel van de vesting Muiden van 1892 tot 1922 opgenomen in de Stelling van Amsterdam. Het Slot ligt op een strategische plek ten zuidoosten van Amsterdam, aan de monding van de Vecht in de vroegere Zuiderzee, nu IJmeer geheten. De vesting Muiden vormde samen met het nabijgelegen forteiland Pampus de steunpunten van de hoofdverdedigingslijn van het ‘vak Muiderberg’.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
11 - 11 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.