Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

9 september 2021

Deze week werd bekend dat REACT-EU een subsidie heeft toegekend aan Pampus van 996.000 euro, voor de aanleg van een volledig nieuw en fossielvrij energiesysteem. De duurzame plannen van Forteiland Pampus komen hiermee in een stroomversnelling. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (REACT-EU Kansen voor West II) is een fonds dat zich richt op economisch herstel na de Coronacrisis met speciale aandacht voor de digitale en circulaire economie.

De verduurzaming van Forteiland Pampus beslaat de thema’s erfgoed, energie- en grondstoffentransitie, exploitatie en educatie. Concreet omvat het programma een gloednieuw circulair entreegebouw door Paul de Ruiter Architects, een energieneutraal zomerpaviljoen, een elektrische vloot en high-tech waterzuivering door nanofiltratie.

De verbindende factor in deze projecten is een nieuw energiesysteem. Opwekking zal plaatsvinden door zon, wind, waterstof en biovergisting. Door middel van een smart grid wordt de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk gebruikt en opgeslagen. Uniek aan dit systeem is dat het aanbod-gedreven is, het aanbod bepaalt het verbruik. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een dynamische menukaart in het horecapaviljoen: weinig energie, meer koude bereidingen.

Het projectteam gaat de komende maand keihard aan de slag om met hernieuwde energie invulling te geven aan het project. Tom van Nouhuys directeur Stichting Forteiland Pampus: ‘De toekenning van deze subsidie is een accelerator voor de verduurzaming van ons erfgoed en betekent daarnaast een enorme erkenning voor al ons harde werk. Ik ben ervan overtuigd dat de laatste fondsen binnen afzienbare tijd worden geworven en Pampus rond 2023 één van de eerste duurzaam zelfvoorzienende werelderfgoederen is.’

Over Pampus 

Midden in het IJmeer ligt de parel van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie: forteiland Pampus.

Zodra je voet op het eiland zet, voel je het al… Hier ligt meer dan 400 jaar geschiedenis en jij maakt daar nu deel van uit. Op Pampus valt van alles te beleven. De interactieve routes ‘Het Geheime Wapen van Amsterdam’ en ‘Het verhaal van Pampus’ nemen je mee de geschiedenis in waar dit UNESCO Werelderfgoed deel van uitmaakt. Of je dwaalt over het eiland met het ‘Rondje Pampus’ en vindt onderweg Eye openers over vroeger en nu. Je kunt voor Pampus in het gras liggen met een picknickmand van het Pampus Paviljoen, je koopt leuke souvenirs in de museumwinkel of je installeert je op het sfeervolle terras met een fantastisch uitzicht over het IJmeer.

En dat is nog niet alles! Pampus gaat van diesel naar duurzaam, dus het forteiland gaat op de schop! Als je op Pampus bent, kun je alle veranderingen richting duurzaam zelfvoorzienend en fossielvrij met eigen ogen bekijken. Van eten uit eigen moestuin tot zonne-energie en nog veel meer. Laat je inspireren door de historie en onze groene avonturen!

Lees ook het artikel: Forteiland Pampus ontvangt €560.000 van Erfgoed Deal

Foto: Pampus - by night impressie nieuw entreegebouw - Copyright Paul de Ruiter Architects

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
5 - 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.