Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

1 juni 2021

Elk Werelderfgoed vertelt een bijzonder verhaal, waarom het uniek en onvervangbaar is in de wereld. Ontdek te voet of per fiets waarom het erfgoed zo bijzonder is dat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Vergeet ook ons eigen Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam niet met unieke tips van pagina 16 t/m 20. 

GRATIS ONLINE MAGAZINE
De mooiste routes en tips zijn verzameld in het GRATIS online magazine op de website van werelderfgoed.nl. Van lange afstand fietsen met de ‘Fietsroute UNESCO Werelderfgoed’ van bijna 800 kilometer tot een cultureel-urban wandelroute langs het leven van Rietveld in Utrecht. Werelderfgoed vind je ook bij jou om de hoek.

VERBONDEN EN VRIJ ZIJN
Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland, geeft aan dat eropuit gaan langs ons Werelderfgoed een meerwaarde heeft. Hij zegt hierover: ’Ik nodig je uit om actief op pad te gaan en via deze bijzondere plekken ons Koninkrijk op een nieuwe manier te ontdekken. Zo leg je verbinding met jouw eigen geschiedenis en onze helden: burgers die de samenleving hebben gevormd en voorlopers in watermanagement en (land)ontwerp. Actief op pad langs UNESCO Werelderfgoed, dat is verbonden en vrij zijn. Zeker nu!’

BELANGRIJK WERELDERFGOEDJAAR
Dit jaar 2021 wordt ook een belangrijk Werelderfgoedjaar voor ons Koninkrijk. In juli wordt bekend gemaakt of UNESCO de Nederlandse nominaties van erfgoed op de Werelderfgoedlijst gaat zetten. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2014, toen de Van Nellefabriek Werelderfgoed werd. Dit jaar wachten drie locaties met spanning op het besluit van UNESCO. Zo wordt bekend of de Stelling van Amsterdam uitgebreid wordt en zich voortaan de ‘Hollandse Waterlinies’ mag noemen. Maar ook of er nieuw Werelderfgoed komt met de Koloniën van Weldadigheid (samen met België) en de Neder-Germaanse Limes, meer bekend als de Romeinse Limes (samen met Duitsland).

WERELDERFGOED BEN JE NIET ZOMAAR
Elk Werelderfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden vertelt het verhaal over haar uitzonderlijke, universele waarde. Het is niet alleen uniek en onvervangbaar in ons Koninkrijk, maar zelfs in de wereld. Alleen UNESCO kan een gebied en/of gebouw benoemen tot Werelderfgoed.

ROUTEGIDS STELLING VAN AMSTERDAM
Wandelen en fietsen in de Stelling van Amsterdam. De 10 mooiste routes in de groene kring rondom Amsterdam verzameld in deze gratis routegids. Stap op de fiets en trek je wandelschoenen aan. Met de digitale routegids aan je zijde zie je de mooiste dingen.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
13 - 9 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.