Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

20 april 2021

Fort benoorden Spaarndam en het munitiebos (samen het Benoorden) krijgen een nieuwe bestemming. Welke bestemming dat gaat worden, staat nog open. Recreatieschap Spaarnwoude roept de omgeving op mee te denken over de herbestemming van het Benoorden. Heb jij een idee? Deel het op www.hetBenoorden.nl.

Op www.hetbenoorden.nl kun je vanaf woensdag 21 april jouw gedachten delen over de nieuwe bestemming van het Benoorden. Alles is welkom; van globaal idee met toelichting tot uitgebreid plan met schetsen. Ook nodigen we je uit om andere ideeën aan te vullen of te “liken”. De opgehaalde ideeën worden in de volgende fase gebruikt als inspiratiebron voor partijen die het Benoorden een nieuwe bestemming willen geven.

Versterking van cultuur, natuur en recreatie
Het fort en munitiebos zijn uniek in de wijde omgeving. Zo’n bijzondere plek vraagt om een creatieve invulling waar cultuur, natuur en recreatie elkaar versterken. Je kunt er nu alleen maar vanaf een afstandje omheen wandelen en dat is zo zonde. Het recreatieschap doet een nadrukkelijk beroep op de vindingrijkheid van de omgeving. We vragen mensen vooral te denken in mogelijkheden. Een tip: wandel de groene route vanaf de Westbroekplas. Dan krijg je een goede indruk van het hele gebied én heb je ruim 6 km de tijd om te fantaseren over een geschikte toekomstige bestemming.

Bidbook
Medio juni worden de ideeën samengevoegd en verwerkt in het Bidbook. Naast deze inspiratie bevat het Bidbook informatie om tot een gedragen en toekomstbestendige herbestemming te komen, die tevens recht doet aan het monument. Na akkoord van het bestuur van het recreatieschap later dit jaar, worden partijen die geïnteresseerd zijn in een exploitatie van (een deel van) Het Benoorden uitgenodigd om aan de hand van het Bidbook met concrete plannen te komen.

Het Benoorden
Het fort met de hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen in combinatie met het munitiecomplex maken het Benoorden een uniek landschap binnen de Stelling van Amsterdam. Vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en organiseren incidenteel open dagen. Er is behoefte aan een toekomstbestendige en gedragen oplossing zodat de locatie door meer mensen kan worden beleefd. In de zomer van 2020 is het recreatieschap gestart met een participatieprogramma voor herbestemming. In december 2020 is het Witboek, het programma van grenzen en wensen, vastgesteld.
Het recreatieschap wordt bij het proces geadviseerd door BOEi, een non-profit organisatie gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. Meer informatie over het participatieprogramma, betrokken partijen en de verschillende fasen is te vinden op www.hetBenoorden.nl.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
2 + 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.