Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

6 april 2021

De Genieloods in Uithoorn opent na restauratie en herbestemming tot woonhuis naar verwachting begin deze maand (april) haar deuren voor de nieuwe bewoners.

Het gebouw, waarschijnlijk stammend uit 1888, behoorde tot het Fort aan de Drecht, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed.

De loods is bijzonder, omdat ze 11 traveeën telt in plaats van 13. In samenwerking met Marco Bruijnes Architecten en Buro Moon is de Genieloods Uithoorn herontwikkeld tot woonhuis. Gestreefd is zoveel mogelijk te restaureren naar originele staat.

Met de aankoop door de gelijknamige besloten vennootschap is een prachtig stuk erfgoed in eigendom gekomen op initiatief van COUP, die het pand de opknapbeurt gaf die het verdient.

Upgrade
De loods, ooit opslag en garage voor de naastgelegen (en in 1998 herbouwde) fortwachterswoning, was toe aan een upgrade.

Mede daarom heeft de gemeente Uithoorn al voor de aankoop de bestemming gewijzigd naar woonhuis. Daarmee is ruimte gegeven aan ontwikkeling voor de loods die anders verder zou aftakelen vanwege haar verslechterde conditie. Aannemer Kool Bouw & Restauratie maakte met de opknapwerkzaamheden september 2020 een begin.

Terug in oorspronkelijke staat
De Genieloods heeft de afgelopen jaren wijzigingen ondergaan, waarbij geen rekening is gehouden met historische elementen. Alle zijn in oorspronkelijke staat teruggebracht.
Gedurende de restauratie kwamen veel details aan het licht, zoals een koolschets van (waarschijnlijk) soldaten die er vroeger gewerkt hebben. 

Oorspronkelijke artikel: Monumentaal | 1 arpril | Genieloods Uithoorn nu woonhuis

Historie Fort aan de Drecht
Het Fort aan de Drecht was klaar in 1911. Fort aan de Drecht diende ter verdediging van de accessen gevormd door de Drecht en Kromme Mijdrecht met daarlangs lopende dijken. Ook diende het fort ter bescherming van twee nabij gelegen, maar inmiddels verdwenen, sluizen. De nog aanwezige gebogen pantserplaat, overigens de enige in de stelling, van nikkelgietstaal is twintig centimeter dik en weegt 26.000 kilo.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
20 + 12 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.