Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

1 april 2021

De Stelling van Amsterdam is erfgoed van wereldformaat: uitzonderlijk én onvervangbaar.

De bijzondere verdedigingsring die bestaat uit van 46 forten, dijken en sluizen staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Stelling deze titel kreeg.

De UNESCO-status wordt nationaal en internationaal gezien als een grote waardering. ‘Werelderfgoed’ betekent onder andere dat een monument extra bescherming krijgt én kan rekenen op meer aandacht van toeristen. Andere monumenten die ook deze status hebben zijn onder andere de Chinese Muur, het Great Barrier Reef en de Acropolis. Noord-Holland heeft nog meer werelderfgoed: Droogmakerij de Beemster, de grachtengordel en de Waddenzee.

Gedeputeerde Zita Pels markeert dit bijzondere moment op Fort van Hoofddorp. Femme Hammer, initiafnemer van Fort van Hoofddorp, vertelt over deze verborgen schat van de Haarlemmermeer.

Verborgen in het groen
De Stelling is onderdeel van het landschap met zijn watermanagementsysteem en de militaire werken. Vaak zichtbaar maar soms ook verborgen in het groen. Een aantal forten ligt er verlaten bij, maar heel veel hebben de afgelopen jaren een echte make-over gekregen. Zij kregen een nieuwe functie en werden bijvoorbeeld omgebouwd tot restaurant, sauna of bezoekerscentrum. Heel veel ondernemers, vrijwilligers en organisaties zetten zich in om dit erfgoed te beschermen, te verduurzamen én te ontwikkelen. Zij geven de Stelling een nieuwe toekomst!

Wie de Stelling wil leren kennen, kan forten bezoeken en deelnemen aan activiteiten. Wandel - en fietsroutes wijzen diegenen de weg die een deel van de linie willen ontdekken.

Toekomst
Dit jaar wordt mogelijk besloten of de Nieuwe Hollandse Waterlinie – als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam – op de lijst van UNESCO komt. Dan wordt de Stelling dus 1 groot Unesco Werelderfgoed samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Meer informatie over de Stelling van Amsterdam is ook te lezen in het magazine &Holland van de provincie Noord-Holland.

Bron: Provincie Noord-Holland.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
19 - 5 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.