Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

28 januari 2021

De Hoofddorpse Rijwieltoerclub heeft zaterdag 23 januari een schenking van 1.000 euro gedaan aan Woonvoorziening Burchtpoort die als Goed Doel aan de fietstocht Rondje Stelling verbonden was. Door Coronabeperkingen komt de schenking weliswaar niet uit de editie die in 2020 gepland stond maar was opzij gelegd bij eerdere fietstochten van de organiserende Stichting.

De cheque werd afgelopen week door Pascal Raven, voorzitter van RTC Hoofddorp, op gepaste afstand overhandigd aan een bewoner van Woonvoorziening Burchtpoort, een woongroep in Nieuw-Vennep voor mensen met een verstandelijke beperking.

De afgelopen jaren ontdekten rond achthonderd sportieve fietsers de oude forten van De Stelling van Amsterdam bij het fietsen van de toertocht Rondje Stelling, georganiseerd door Stichting Fortza Velo. Leden van RTC Hoofddorp, gezeteld nabij het nieuwe Fort Van Hoofddorp, hebben met veel enthousiasme hun medewerking verleend aan de totstandkoming van de succesvolle sportieve tocht. De keuze om deze donatie aan een instelling van Ons Tweede Thuis in de nabijheid van Hoofddorp te schenken werd door een van de leden van de toerclub aangedragen.

Per deelnemer gaat jaarlijks twee euro naar een Goed Doel aangevuld met vrijwillige donaties, sponsoracties en activiteiten op de startlocaties. "Wij zijn weer erg blij met de mooie opbrengst van Rondje Stelling en willen alle fietsers enorm bedanken. Mede hierdoor kunnen wij binnenkort een aangepaste fiets aanschaffen voor onze bewoners die goed zouden kunnen fietsen op een tandem of duofiets. De aanschaf van een aangepaste fiets paste tot op heden niet in ons budget en daar brengt deze donatie nu wel verandering in", vertelt Geert van de Broek, vrijwilliger bij Burchtpoort. "Fietsen is belangrijk voor hun vitaliteit en haalt de bewoners uit hun isolement.’’

In 2019 organiseerde Stichting Fortza Velo, een samenwerkingsverband van verschillende wielerverenigingen waaronder RTC Hoofddorp, voor het laatst het Rondje Stelling. De toertocht staat dit jaar, na de Covid periode, wederom op het programma met een startmogelijkheid in Hoofddorp onder actieve begeleiding van leden van de ervaren toerclub RTC Hoofddorp.

Nadere informatie over de datum en de nieuwe startlocatie van het Rondje Stelling volgt zodra bekend. 

Fietsen in de Stelling van Amsterdam 

Uiteraard kun je ook op eigen gelegenheid door de Stelling fietsen! De 135 km lange Stelling van Amsterdam biedt bij uitstek ruimte voor de fietsers. De Stelling van Amsterdam gaat langs historische forten, door een zeer afwisselend landschap met weilanden en langs oude watertjes en is een zeer rustige route.

Bekijk het Route overzicht met verschillende routes voor op de fiets

Download de Routegids met de 10 mooiste fiets- en wandelroutes in de groene kring rondom Amsterdam verzameld in de nieuwe routegids. 

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
15 - 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.