Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

27 oktober 2020

Fort Kudelstaart is al meer dan 100 jaar een begrip in Aalsmeer en Kudelstaart. Jarenlang was deze parel afgesloten voor publiek. Achter de afgesloten hekken gaan een prachtig forteiland en een oud fort met grote cultuurhistorische waarde schuil.

Fortexploitant Martijn de Liefde wil dit mooie fort samen met vele partners opknappen tot een grensverleggend en toegankelijk nautisch centrum: Het Zeilfort.

Zeilfort Kudelstaart wordt icoon voor de watersport
Met een jachthaven, havenfaciliteiten en ligplaatsen, wordt het fort niet alleen een plek voor zeilers. Het forteiland wordt opengesteld voor publiek met hotelkamers, een museum en restaurant, culturele en sportieve evenementen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vele onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de bestemmingswijziging. Het ontwerp bestemmingsplan heeft nu ruim twee jaar in beslag genomen. Dit najaar beslist de gemeenteraad hierover. Bij een positief besluit kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Ondertussen heeft architect Serge Schoemaker (tevens architect/ontwerper van Fort bij Hoofddorp) het masterplan uitgewerkt met ontwerptekeningen. Ook is de dakrenovatie bijna afgerond met steun van de gemeente Aalsmeer en provincie Noord-Holland.

Verduurzaming Fort bij Kudelstaart
Het fort heeft al nieuwe dakbedekking, ze gaan het hemelwater verzamelen en het regenwater hergebruiken voor het schoonmaken van zeilboten. Energieopwekking gaat plaatsvinden via oa. zonnepanelen op het dak van het fort.

Bekijk de vlog van Guido Bogers, Bouwkundig adviseur bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over Verduurzaming Fort Kudelstaart.

Historie
Het Fort Kudelstaart is van het model A. De functie was de toegang van de Kudelstaartseweg en de, bevaarbare, Westeinderplassen af te grendelen. Aan de keelzijde lag een sluis voor de inundatie van de Zuidelijke Legmeerpolder, deze sluis is in 2007 gerestaureerd. In de frontwal van het fort liggen twee dubbele geschuts emplacementen met betonnen wachtruimten voor de bemanning. Op Fort de Kwakel na komt dit niet voor bij de andere forten van de Stelling van Amsterdam.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
2 + 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.