Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

28 augustus 2019

De bouwwerkzaamheden op het forteiland in Hoofddorp zijn sinds november 2018 in volle gang. In opdracht van Stichting Fort van Hoofddorp wordt het forteiland momenteel getransformeerd tot een openbaar park, inclusief horecagelegenheid, wilde tuin en klein theater. Eind 2019 moet Hoofddorp’s nieuwe ontmoetingsplek gereed zijn.

Een lange adem was er nodig voor de realisatie van dit project. Theatermaakster Femme Hammer en architect Serge Schoemaker ontwikkelden de eerste ideeën voor de herbestemming van het eiland reeds in 2010. Ze hebben zich sindsdien ingezet voor de openstelling van dit werelderfgoed monument. Samen met voormalig projectontwikkelaar Jaap Breunesse vormen zijn nu Stichting Fort van Hoofddorp.

Het tweelaagse fortgebouw is in de afgelopen maanden volledig gestript en gereinigd. Historische details zijn hierbij behouden en waar mogelijk gerestaureerd. Om het karakter van het authentieke fort zoveel mogelijk te respecteren, zijn de gebouwinstallaties weggewerkt in het grondpakket op het fort en is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het originele, ingestorte leidingwerk. Ten behoeve van de klimaatbeheersing is het volledige gebouw voorzien van vloerverwarming.

Nu de gerestaureerde deuren, ramen en luiken zijn teruggehangen lijkt het einde van de renovatie in zicht te komen. In de komende maanden wordt het buitenterrein nog aangepakt. Langs het aangelegde ‘fortpad’ zal conform het ontwerp van Serge Schoemaker Architects een serie landschapsobjecten worden gerealiseerd, waaronder een nieuwe brug en een nieuw toegangshek. De hedendaagse toevoegingen aan het exterieur en interieur, zullen een nieuw, integraal geheel gaan vormen met het monument.

Bij de werkzaamheden zijn ook de hefschietkoepelgebouwen ontgraven en weer toegankelijk gemaakt. Samen met de ondergrondse poternegangen en de indrukwekkende, massieve keelkazemat, maken deze ruimtes dit fort tot een unieke, karaktervolle plek: een tot dusver verborgen schat, midden in de Haarlemmermeer, dat vanaf januari 2020 ‘ontdekt’ kan worden.

De renovatie van Fort bij Hoofddorp wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer, alsmede een lening van het Restauratiefonds.

Lees meer over het project op de Architect. 

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
8 - 6 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.