Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

25 oktober 2016

Afgelopen weekend vond op het fort benoorden Spaarndam het 'Donkerst Fort festival' plaats. Het was een waar succes! Zo'n 700 bezoekers genoten van alle belevenissen. 

Bezoeker Peter verteld:

"Van de soldaten van toen. Die op wacht stonden. Die een brief schrijven. Die opgelopen spanningen oplossen door met elkaar te vechten. Duur uw Duister Uur speelde het leven op het fort. En overal kwam je Het Stil Orkest tegen. Je ziet ze wel maar je hoort ze niet. Heel bijzonder!

Heel mooi klonk de harp van Eydis Delyn met muziek uit Keltische tijden. Haar prachtige stem harmoniseerde volkomen met de prachtige klanken van haar harp. Het fort als concertzaal! En als danspodium voor Duo Fragile 2.0 die een serenade gaven met Franse chansons gezongen door Matthias Kadar en schitterend vormgegeven voor Djurre Brouwer.
Om daarna uitbundig te worden meegenomen in de Freestyle Samba Percussion. Wat een energie!

Overal bevonden zich verhalen vertellers. Ook daar leent dit fort zich helemaal voor. Connie Braam vertelde inspirerend over de Russen die vlakbij haar op het plafond van de Poterne stonden geschilderd. Volle bak luisteraars in die Poterne. 's Avonds vulde Harry Sacksioni deze ruimte met zijn onbegrijpelijk knappe gitaarspel. Op zondag een tweede gitaarviruoos: Jan Akkerman in een zo mogelijk nog vollere Poterne. Bijkans meditatieve gitaar virtuositeit! Eén en al aandacht bij zijn fans! En nog veel en heel veel meer.

We sloten af met Rats, Kuch en Bonen. Verhalen verteller Bastiaan kon er wat van! Hoe kom je op het idee en hoe maak je het waar, hoe breng je Fort Noord tot leven?! Dat is de grote verdienste van Agnes de Boer en Ziegel Ziegelaar!! En natuurlijk van de provincie Noord Holland die het unieke van Donkerst Fort in ziet! Authentiek inderdaad, dat woord is bij dit fort helemaal van toepassing. Wat je met zo'n fort allemaal kunt doen zagen we afgelopen weekend en in bijgaande reportage. Het was uniek en prachtig allemaal!! Met Fort Benoorden Spaarndam en heel veel vrijwilligers. Dank, dank, dank!"

Een overduidelijk succes! Het fort staat er mooi op na dit geslaagde weekend. Dat smaakt naar meer!

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
16 + 9 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.