Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

20 augustus 2016

Eind jaren 80 werd de oefenruimte van een groot aantal bands aan de Bankenlaan te Beverwijk door brand verwoest. Will van de band Voyager nam het initiatief om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie waar de bands weer ongestoord en naar hartelust konden gaan repeteren. Via de gemeente Beverwijk kwamen zij terecht in het fort aan de Sint Aagtendijk. Het fort was in een erbarmelijke staat, deuren lagen er uit en in de ruimtes lag een berg zand en de schapen liepen er in en uit. Onder leiding van Berrie en Will zijn er toen speelklare ruimtes van gemaakt en zo ontstond Stichting Fortpop Beverwijk op 6 december 1991.

In 1996 werd de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van Unesco toegevoegd waar ook het mooie fort aan de Sint Aagtendijk toe behoort. In de tussentijd werd er niet stilgezeten en werden er heel langzaam weer ruimte's opgeknapt zodat er aan de behoefte kon worden voldaan om ruimte's los te gaan verhuren.

Het fort pakt je...
En dat is wat er ook gebeurde. Met liefde en passie voor dit prachtige gebouw werd er onderhoud gepleegd, ruimte's werden opgeknapt en er werd toezicht gehouden door een drietal vrijwilligers. In de loop der jaren werden er steeds meer kleinschalige evenementen georganiseerd. Dit met de hulp van een handjevol vrijwilligers. De loop kwam er in, mensen begonnen de forten te ontdekken en te waarderen. Herbestemmingen kwamen er voor verschillende forten en zo kwam de realisatie dat ook het fort aan de Sint Aagtendijk, als Muziekfort, een mooie toevoeging kan zijn binnen de Stelling van Amsterdam.

Het Muziekfort is meer dan alleen popmuziek!
In de tussentijd zijn er een opnamestudio en een fotostudio gevestigd.
Momenteel zijn er reeds 9 ruimte's in de verhuur waar door verschillende bands en muzikanten wordt gemusiceerd. Op de avonden klinkt door de lange gangen van het fort, een kakofonie van verschillende genres muziek; van blues tot rock, van funk tot heavy metal.
Ook kijken wij terug op een groot aantal evenementen die wij de afgelopen jaren hebben georganiseerd/mede georganiseerd zoals o.a. de Open Monumentendagen, Festival op de Bres, Breinfest, het Werelderfgoedweekend, de Droomreis, het Fortenfestival en Halloween Night of Darkness. De mooie muzikale optredens op het buitenpodium en in de poterne. De vele rondleidingen die gedaan zijn en waar het verhaal van het fort en de Stelling van Amsterdam verteld werd.

De grote wandelgroep die het fort twee dagen gebruikte als rustpunt en de "aangewaaide" toeristen uit Frankrijk, België, Duitsland en de VS die spontaan rondgeleid werden en hun ogen uitkeken.
Maar ook de Beverwijkers die niet wisten dat er zo'n prachtig fort in hun gemeente lag.
Kortom, tijd voor nieuwe stappen voorwaarts!

Toekomst
Met steun van de Provincie Noord Holland en het Stellingbureau Stelling van Amsterdam is Stichting Fortpop Beverwijk samen met Landschap Noord Holland en Stadsherstel Amsterdam begonnen met de restauratie en inrichting van het Muziekfort. Binnenkort zullen er na de restauratie dus nog veel meer ruimte's in gebruik kunnen worden genomen. Ruimte's kunnen gehuurd worden voor diverse doeleinden op het gebied van muziek, kunst en cultuur.

Door de faciliteiten die er dan in de loop van het komende jaar zullen worden gerealiseerd kunnen wij een groot publiek en een brede doelgroep van dienst zijn en liggen er nog meer mogelijkheden binnen handbereik zodat we er samen een mooie plek van kunnen maken.
Waar muziek de hoofdmoot is, maar waar ook een plek geboden kan worden voor allerlei evenementen, klein en groot, kunst, cultuurgeschiedenis, feesten en partijen, sport en spel maar ook ontspanning en rust. In september zullen wij de opening van het Muziekfort vieren en in december zullen wij, Stichting Fortpop Beverwijk, ons 25 jarig bestaan vieren.

Will, Michiel en Simone.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
20 + 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.