Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

7 april 2015

Meer dan zeventig jaar bleven ze in onzekerheid over de laatste rustplaats van hun vader en grootvader. Nu weten de families van de in Beverwijk vermoorde Georgiërs Anton Gviniasjvili en Konstantin Schirtladze eindelijk wat hen in de oorlog is overkomen.

De nabestaanden zijn opgespoord door de Amersfoortse onderzoeker Remco Reiding van de Stichting Russisch Ereveld. De afgelopen jaren had hij al de families van vier andere soldaten opgespoord, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Beverwijk om het leven waren gebracht. In 2012 bracht een dochter van een soldaat als eerste nabestaande ooit een bezoek aan de executieplaats.

Reiding kreeg bij de opsporing hulp van de Georgische ambassade, de in Nederland wonende Natalia Totosashvili en de advocaat Zaza Miladze. De opgespoorde families reageerden emotioneel op het nieuws dat hun vader en grootvader zeventig jaar na het einde van de oorlog eindelijk terecht is. Miladze liet vanuit Georgië weten dat het lang geleden was dat hij zulk een tranendal had gezien.

Ook nabestaanden van de Georgische soldaat Sjalva Zjordania zijn onlangs getraceerd. Hij overleed op 19 april 1944 in Zandvoort en werd aanvankelijk in Bloemendaal begraven.

De Georgiërs dienden eerst in het Rode Leger, maar zij werden gevangengenomen door de Wehrmacht. Om de vreselijke omstandigheden van het krijgsgevangenenkamp te ontvluchten, kozen zij voor dienst in het Duitse leger. Eenmaal overgebracht naar Nederland zochten zij contact met het verzet. Het Duitse leger had op het fort aan de Sint Aagtendijk in Beverwijk een munitieopslagplaats. Op 20 april 1945, de verjaardag van Hitler, werd een aantal Georgiërs op het fort betrapt op het stelen van handgranaten. De vijftien Georgiërs die zich nog op het fort bevonden, werden dezelfde avond geëxecuteerd. Na de oorlog werden de stoffelijke resten opgegraven en herbegraven op het Russisch Ereveld in Leusden.

Op maandag 20 april aanstaande vindt op het fort aan de Sint Aagtendijk om 14.00 uur een korte herdenking plaats van de executie. De plechtigheid is voor iedereen vrij toegankelijk. De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting 16 april 1944 in samenwerking met de Stichting Russisch Ereveld, de Stichting Fortpop Beverwijk en de gemeente Beverwijk.

De soldaten hebben ook een plekje gekregen op een digitaal monument. Hun gegevens en foto's zijn opgenomen op de website www.oorlogsslachtoffersijmond.nl.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
12 + 4 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.