Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Inschrijven voor Rondje Stelling vanaf 1 Mei

Op zaterdag 29 augustus wordt de populaire fietstocht Het Rondje Stelling wederom uitgebreid met nieuwe routes. Speciaal voor gezinnen en jeugd heeft de UWTC een extra korte afstand van 25 km over de Stelling van Amsterdam uitgezet. Van 1 mei tot 23 augustus kunnen deelnemers online inschrijven voor de overige afstanden van 45, 85 en 170 km op www.rondjestelling.nl. De toertocht met start en finish in Uithoorn trekt jaarlijks meer deelnemers vanwege de mooie routes en de verzorging op de forten.
Update: er is nu ook een alternatieve startplaats bij
West-Beemster/Spijkerboor. Waardoor fietsers boven het Noordzeekanaal ook eenvoudig met 60, 120 en 170 km mee kunnen doen.

Rondje Stelling

De routes

De kortste afstand van 25 km is nieuw en wordt dit jaar voor het eerst verreden. Voor jeugd tot 16 jaar is deelname gratis. Inschrijven voor deze afstand kan alleen op de dag zelf. Vertrek is vanaf het Pannenkoeken Fort en er is onderweg veel vertier en vermaak voor de jeugd. Zo stappen zij even af bij fort De Kwakel en bij fort Kudelstaart waar kinderen kunnen rusten of rennen en waar ouders koffie met wat lekkers kunnen krijgen. Na de stop bij het verzetsmuseum op het fort bij Aalsmeer gaan de fietsers over paadjes en laantjes door bloemendorp Aalsmeer en over de Vuurlijn terug naar Uithoorn. Een nieuw initiatief van de Uithoornse Wieler Club in samenwerking met Gemeente Uithoorn.

De start is ook dit jaar bij het fort aan de Drecht en bij de wielervereniging UWTC die dit jaar voor de vierde keer het Rondje Stelling organiseert. Naast racefietsers op de langste afstand van 170 km worden ook recreatieve fietsers, gezinnen en zelfs e-bikers uitgenodigd voor een uitgepijlde en compleet verzorgde route langs de oude verdedigingswerken. De route van 45 km zorgde vorige editie voor een toeloop van deelnemers en wordt daarom dit jaar volledig vernieuwd. Alle deelnemers fietsen vanaf het Pannenkoeken Fort richting De Kwakel en Kudelstaart waar degenen die geen haast hebben, worden onthaald op de forten. Na het fort bij Hoofddorp splitst de afstand van 45 km zich af en gaat door de Haarlemmermeer naar Leimuiden en over het Jaagpad langs Drecht en Amstel, ook wel het schapenpad genoemd, terug naar Uithoorn. De afstanden van 85 km en 170 km volgen de Geniedijk en de originele route over de Stelling van Amsterdam.

Online inschrijven

Nu inschrijven voor de toertocht betekent korting op het inschrijfgeld van € 4 tot € 8, afhankelijk van de afstand die je kiest en is ook de mogelijkheid om het speciale wielershirt, ook met korting, te bestellen. Kinderen tot 16 jaar gratis. Online inschrijven en informatie op www.rondjestelling.nl.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
13 - 6 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.