Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Gedenkplaats Fort Nigtevecht

(Dichtbij.nl 10-01-2016)

ABCOUDE - Witte Weekblad De Ronde Venen belicht diverse bijzondere gebouwen die de gemeente rijk is. In de derde editie van deze serie staat het Fort Nigtevecht in Abcoude centraal. Marian van Weert heropend in juni de deuren van deze monumentale locatie. Het wordt een gedenkplaats: bezoekers zijn welkom voor het maken van een herdenkplek voor een overledene, het volgen van workshops of het uitstrooien van de as.

Fort bij Nigtevecht
Foto: Jephta Dullaart

Het Fort bij Nigtevecht werd voltooid in 1903. Doel van het fort was het beschermen van de sluizen tussen het Amsterdam Rijnkanaal in de Vecht en het daarachter liggende Amsterdam. De functie van de forten werd met de komst van de vliegtuigen al snel achterhaald. Nu is het fort alleen nog geopend met Open Monumentendag en op afspraak. Vanaf 5 juni gaat dat veranderen en worden de deuren heropend. Van Weert raakte geïnspireerd voor deze gedenkplaats door de verhalen over de dood van mensen in haar directe omgeving. 'In de gesprekken met hen ervoer ik dat hun behoeften en wensen niet volledig konden worden vervuld op reguliere begraafplaatsen waar strakke regels gelden,' zegt zij. 'Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst en daarbij is er een ontwikkeling gaande waarbij gezocht wordt naar nieuwe symbolen en rituelen rondom de dood. Er blijkt vaak behoefte om iets uit te beelden, maar dat kan of mag meestal niet.

Op de gedenkplaats bij Fort Nigtevecht worden geen overledenen begraven, maar er komt wel ruimte waar nabestaanden de urn met de as kunnen plaatsen. Buiten mag de as worden uitgestrooid en kan een gedenkplaats worden ingericht. 'De nabestaande mogen voor deze gedenkplaatsen uitsluitend gebruik maken van natuurlijke en verwerende materialen,' legt de initiatiefneemster uit. 'De gedenkplekken zijn dus vergankelijk, net als het leven zelf.'

Van Weert wil het Fort toegankelijk houden voor iedereen. 'Het moet een fort worden vol levensverhalen,' zegt zij. 'Ook wandelaars en fietsers moeten zich welkom voelen om over het fort te wandelen, wat nu bij een begraafplaats ook vaak gebeurt. Er komt geen uitgebreide horecagelegenheid, maar wel een zelfservice met koffie en thee. Zo willen we een fijne en toegankelijke plek zijn voor iedereen.'

Op zondag 5 juni opent Van Weert de deuren. 'Vanaf dat moment zijn we elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend,' legt zij uit. 'Daarnaast gaan we er workshops geven waarvoor mensen met een groep naar het fort kunnen komen rondom iemand die overleden is. Met elkaar gaan we creatief aan de slag met steen, klei, hout of wilgentenen en houden we de dood bespreekbaar.' Meer informatie is te vinden op www.fortnigtevecht.nl 

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
12 - 6 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.