Ga direct naar inhoud

1945 - 1960

De Koude Oorlog

5 Mei 1945 is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland met de capitulatiebesprekingen tussen de bevelhebbers van de geallieerde en Duitse strijdkrachten in Wageningen. De laatste gevechtshandelingen van Duitse troepen op Texel tegen Georgische opstandelingen werd pas 20 mei afgebroken met de komst van geallieerde troepen op het eiland.

Wandschildering in Fort bij Spijkerboor
Wandschildering in Fort bij Spijkerboor, foto Nicole Segers
In West-Europa brak een lange tijd aan van vrede die met name gedurende de eerste decennia bekend stond als een gewapende vrede: de Koude Oorlog. In feite begon deze Koude Oorlog al met een echte oorlog, nl. de burgeroorlog in Griekenland, een strijd tussen communisten en anticommunisten (1942-1949). Het einde van de Koude Oorlog werd ingeluid door de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989.

In de naoorlogse periode kregen enkele forten opnieuw een bestemming als gevangenis. Direct na de oorlog werden politieke delinquenten, NSB’ers en collaborateurs opgesloten in forten die al eerder werden gebruikt als gevangenis voor dienstweigeraars en door de krijgsraad gestrafte militairen. Het Fort bij Spijkerboor heeft daar nog een reeks bijzondere wandschilderingen aan over gehouden. Na deze korte periode huisvestten dezelfde forten de zogenaamde Indië weigeraars, militairen die weigerden om deel te nemen aan de Politionele Acties in Nederlands Indië. Na 1950 kregen forten een functie als munitieopslagplaats of als werkplaats om verouderde munitie te ontmantelen. Door de afgelegen liging van de forten leverde dit weinig gevaar op voor de bevolking van het Stellinggebied.
Fort aan de St. Aagtendijk
Fort aan de St. Aagtendijk met bliksemafleiding
Hoewel nog tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruik was gemaakt van inundaties van de Stelling van Amsterdam, was voor de Stelling als geheel na de oorlog geen actieve rol meer weggelegd in de landsverdediging. De tijd van de permanente verdedigingswerken was definitief ten einde. De forten hielden nog wel enige tijd hun status als verdedigingswerk van geen klasse, maar in 1956, 1959 en 1960 werd ook deze status voor de meeste forten beëindigd bij Koninklijk Besluit.
Vorige                                                                                                                              Volgende

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
10 - 4 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.