Ga direct naar inhoud

Wandelen langs een deel van de Stelling van Amsterdam

UITHOORN - Iedere dag wandelen, 365 dagen lang en een foto op facebook zetten. Dat is de uitdaging die ik op 1 juli van het afgelopen jaar aanging. In de meeste gevallen wandel ik natuurlijk in mijn eigen woonplaats Uithoorn.
 Ik ben Marjoleine van der Waal, gewichtsconsulent en ik doe een 365 dagen project. De foto's die ik tijdens dit project maak, zijn terug te vinden opwww.facebook.com/365DagenWandelproject en op mijnpersoonlijke site: www.members.tele2.nl/marjoleinevanderwaal/ . Het volgende stukje heb ik geschreven voor dichtbij.nl, maar gaat grotendeels over de stelling van Amsterdam dus zet ik het ook hier niet.
Terug naar Verhalen
Hekje begin van de Vuurlijn
Ik pak, zoals altijd, mijn verslag op waar ik vorige keer gestopt ben.Luid gakkend vlogen donderdag de ganzen over het Zijdelmeer. Tjonge, wat kunnen die vogels een geluid produceren. Het heeft ook wel wat de V-formaties hoog in de lucht, maar ook de vogels die met een behoorlijke vaart in het water landen.
 Hoewel het Zijdelmeer mijn favoriete wandelgebied is, wandel ik ook regelmatig op andere plekken. Op vrijdag was ik in het Libellebos. Het is goed te zien dat het ideaal weer is voor zwammen, ze komen daadwerkelijk als paddenstoelen uit de grond zetten. Of beter gezegd uit dood hout. Ik zag een erg ingewikkeld Judasoor, die ik uitgebreid bekeken en gefotografeerd heb.
Damsluis de Kwakel
Wist u dat door Uithoorn een lange afstandswandeling loopt. Het is de route “ Stelling van Amsterdam”. Op zaterdag liep ik de hele vuurlijn af en laat dat nu net onderdeel uitmaken van die route. U kent de vuurlijn wellicht alleen als de plek waar de sportverenigingen zitten. Toch is de vuurlijn ooit ontstaan om een andere reden. De vuurlijn vormde namelijk de zuidelijke flank van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam werd aangelegd tussen 1880 en 1914.
De verdedigingslinie is 135 km lang en bestaat uit 46 forten en batterijen, dijken en sluizen, die een ring vormen, in een straal van 15 tot 20 km van Amsterdam. Bij een aanval op Nederland zouden het leger, de regering en het koningshuis zich binnen deze ring kunnen terugtrekken. Over de vuurlijn, ja dat kleine weggetje waar u wellicht ook wel eens overheen komt, konden troepen zich verplaatsten van het ene fort naar het andere.
 Ook al is er aan één kant van de vuurlijn een nieuwe wijk gekomen, aan de andere kant zijn nog steeds veel dieren te spotten. Ik weet dat er hazen zitten, maar die heb ik niet gezien. Ik zag wel, ondanks dat ik over het asfalt liep, fazanten, zwanen, een specht en muskus eenden. Onderweg kwam ik ook langs de damsluis de Kwakel, die maakt natuurlijk ook deel uit van de Stelling van Amsterdam.
 Het is trouwens erg leuk om over de grasdijk te lopen, tussen de schaapjes door. Dat kan over grote delen van de vuurlijn. Als u tenminste de hond niet bij zich heeft, mag dat gewoon. Dingen zien er dan ineens heel anders uit.
paddenstoel pakeerplaats fort aan de Drecht
Later in de week, op dinsdag om precies te zijn, ben ik ook langs het fort aan de Drecht gelopen, het zal u niets verbazen als ik u vertel dat dit ook deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Wat me bij de parkeerplaats voor het fort vooral opviel was hoeveel zwammen er op de boomstammen groeien. Ze zijn zo mooi paars.
Op de andere dagen liep ik bij mijn vertrouwde Zijdelmeer. Ik heb een poging gedaan om ondanks het regenachtige weer te zoeken naar dingen met een gezellig kleurtje. Want ook al is het somber weer, de kleur in de natuur verdwijnt daardoor natuurlijk niet. Zo zag ik een roodborstje, een bonte specht, een rode paddenstoel en prachtige blauwe bessen aan de klimop. Ik geef zo zonder meer toe, dat ik ook met grauw weer wat harder moet zoeken naar kleur. Als ik het dan weer vind, dan word ik daar helemaal vrolijk van.
Vandaag trek ik alweer voor de 185ste keer mijn wandelschoenen aan. Ook vandaag zal het een uitdaging zijn om kleur te vinden, terwijl ik dit schrijf, zie ik de regen vallen. Toch houd dat me niet binnen. Ik ga gewoon weer op pad.
 Zoals ik eerder zei, komen mijn foto’s elke dag op www.facebook.com/365DagenWandelproject te staan. U kunt mijn project daar dagelijks volgen. Voor informatie over mijn project en foto’s kunt u ook terecht op ttp://www.members.tele2.nl/marjoleinevanderwaal/
 Misschien wilt u, na het zien van de foto's en het lezen van het verhaal, uw eigen wandelverhalen ook graag delen, dat kan! Ik nodig u van harte uit om lid te worden van de groep die ik na aanleiding van dit project heb opgericht:Walking Apart Together. agelijks vindt u op deze facebookgroep wandelverhalen en foto’s terug van wandelaars die net als ik aangestoken zijn door het wandelvirus en door heel het land wandelen. Mijn ervaring is, dat het wandelen makkelijker vol te houden is wanneer je je verhaal kunt delen.

Geüpload 10-01-2013

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
11 - 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.