Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Undateables in CRASH Museum ’40-‘45

Terug naar Verhalen

Het was heel jammer maar het klikte niet tussen Frans en Michella op hun eerste date in het CRASH Museum ’40- ’45.
Tekst en foto: Janny Herfst

Frans uit Nieuw-Vennep, een aardige jongeman die wordt gehinderd in het vinden van een relatie door een aangeboren fysieke beperking, werd geholpen door het BNN programma The Undateables.

Een dating coach kwam na een intake gesprek met het voorstel van een date met Michella. Aangezien Frans zeer geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog, werd voor de eerste kennismaking afgesproken bij het CRASH Museum ’40-’45.

Michella werd verdekt opgesteld zodat Frans haar pas voor het museum echt zou ontmoeten. Hij had een doosje bonbons voor haar meegenomen.

Terwijl ze door de expositie liepen, probeerden ze elkaar wat beter te leren kennen, maar Frans was behoorlijk gespannen, al zei hij zich wel op z’n gemak te voelen bij deze vrouw. Er was duidelijk geen ‘klik’ zoals bij de twee andere kandidaten in de uitzending van die avond. Toen op een terrasje werd nagepraat, gaf Michelle aan dat zij er niet mee verder wilde.

Voor Frans betekende het dat hij na deze eerste poging, best een volgende date zou aandurven omdat hij niet werd afgewezen om zijn uiterlijk, en dat het hem meer zelfvertrouwen had gegeven. 

Undateables

Het productiebedrijf ZodiakNederland benaderde CRASH in juni met de vraag of er opnamen gemaakt konden worden. The Undateables is een programma waarin mensen met een geestelijke of fysieke beperking worden geholpen om een date te krijgen en uiteindelijk misschien wel een relatie. BNN zendt het programma sinds vorig jaar uit. De televisieploeg ging (op hun verzoek) helemaal zelfstandig, zonder begeleiding door het museum om de opnamen te maken. Het museum was op dat moment gesloten.

Het programma werd uitgezonden op 29 oktober. De CRASH expositie kwam mooi in beeld en Frans  probeerde volgens de ‘voice over’ indruk te maken met zijn kennis over de Tweede Wereldoorlog.

Helaas werd weer de ‘klassieke’ fout gemaakt: gesproken werd over een oorlogsmuseum in Aalsmeer.

Wij hebben Frans uitgenodigd om een keer op een gewone manier naar het museum te komen, zonder de stress van de opnamen. En misschien kan hij kan komen met een vrouw met wie het wel klikt en met wie hij zijn interesse wel kan delen, want dat gunnen we hem natuurlijk van harte. 

Zie hier de aflevering nogmaals:
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/292454/The_Undateables.html 

Geüpload 03-03-2014

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
5 - 2 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.