Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Verhalen

Fort bij de Kwakel

Fortwachter Fort bij de Kwakel

Dit verhaal is met dank aan Jos van den Hoven, zoon van Frans van den Hoven, fortwachter van Fort bij de Kwakel Frans van den Hoven Geboren: 1903 – overleden ... Lees meer
Wandschildering Fort bij Spijkerboor - foto: Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Kunst in gevangenschap

Kent u het Fort bij Spijkerboor? Nog niet? Dan moet u het echt eens bezoeken. Fort bij Spijkerboor is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, gebouwd aan het ... Lees meer
Bruidsjurk van parachutestof

Verlovingsjurk van parachutestof

Jos (Brunita Josepha) Gemmeke, geboren op 3 juni 1922 in Amsterdam, was een Nederlandse verzetstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog en één van de ... Lees meer
Fort bij Hoofddorp

Fort beschermt Hoofddorp

Bij een vijandelijke aanval lag Hoofddorp veilig achter de Geniedijk. Alleen waar de Hoofdvaart de Geniedijk doorsneed zat een bres in de ... Lees meer
Fort benoorden Spaarndam - foto: Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Geboren op Fort Noord

Ik ben geboren op Fort Noord (Fort benoorden Spaarndam). In de fortwachterswoning die er nog staat. Mijn opa was de fortwachter en zijn naam was Jan Koer. Het huis ... Lees meer
Paviljoen Rijksmagazijn

Verhaal van Tom van Nouhuys

 ‘Geslaagd hergebruik’   Mijn persoonlijke verbintenis met de Stelling van Amsterdam is begonnen en vooralsnog geëindigd bij Forteiland ... Lees meer
Forteiland pampus

Verhaal van Nanette van Goor

‘Pampus’ en ‘Voor Pampus’ Mijn eerste (onbewuste) kennismaking met het begrip Stelling van Amsterdam, vond plaats toen ik een jaar of vijf oud ... Lees meer
Bootje op de vuurlijn

Wandelen langs een deel van de Stelling van Amsterdam

UITHOORN - Iedere dag wandelen, 365 dagen lang en een foto op facebook zetten. Dat is de uitdaging die ik op 1 juli van het afgelopen jaar aanging. In de meeste ... Lees meer
Vogelweekend 2013 Fort bij Krommeniedijk

Klapperende roodwitte afzettingslinten in een felle noordooster

(Verhaal door Jaap van Harlingen,Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk / Landschap Noord-Holland) FORT BIJ KROMMENIEDIJK - Onwillekeurig gingen mijn gedachten ... Lees meer
Foto Telegrafist bij Fort bij Uithoorn

Telegrafist op Fort bij Uithoorn

In een echte telegrafiste kamer morse seinen met andere telegrafisten, daar droomde Koert Wilmink als 15-jarige al van. Hij vindt het daarom geweldig om tijdens de ... Lees meer
«  1 2 3 4 5  »

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
8 + 7 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.