Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Verhalen

Fort benoorden Spaarndam

Fort benoorden Spaarndam: schaarsverlicht fort geeft unieke schilderingen prijs

Verhaal: Jephta Dullaart (Redactie ONH) met medewerking van Ziegel Ziegelaar, bestuurslid Stichting Krayenhoff  Lees meer
Fort bi j Hinderdam

Fort bij Hinderdam: overwoekerd forteiland is toevluchtsoord voor de natuur

Verhaal: Jephta Dullaart (Redactie Oneindig Noord-Holland) Lees meer
Fort bij Nigtevecht

Fort bij Nigtevecht: voormalig ‘knakenfort’ gaat verder als natuureiland

Verhaal door: Jephta Dullaart, (Redactie Oneindig Noord-Holland) Lees meer
fort bij Abcoude

Fort bij Abcoude: 'Oerfort' Stelling van Amsterdam

Verhaal door: Jephta Dullaart (Redactie Oneindig Noord-Holland) Lees meer
Fort bij Uitermeer foto peter hoogervorst

Fort Uitermeer: fort ruïne heeft nog veel om te ontdekken

Verhaal door Jephta Dullaart (Redactie Oneindig Noord-Holland) Fort Uitermeer riep bijna honderd jaar geleden poëtische roerselen op bij de bekende ... Lees meer
Fort aan den Ham

Fort aan den Ham: Fortbezoek

Verhaal: Jeanet Draafsel, Evean Noordse Balk Lees meer

Fort bij Vijfhuizen

Vervallen fort wordt creatief bolwerk
Fort bij Vijfhuizen, gelegen in het  Zuidwestfront  van de Stelling, is om een aantal redenen een bijzonder fort. Vanuit historisch perspectief omdat het fort ... Lees meer
Fort Ossenmarkt - excursie

Weesp, Wij en de Stelling

Ons geheugen gaat terug naar 1988 met het kopen en lezen van het toen nieuwe boek De Stelling van Amsterdam; vestingwerken rond de hoofdstad 1880 - 1920. We hadden ... Lees meer
Fort bij de Kwakel

Fortwachter Fort bij de Kwakel

Dit verhaal is met dank aan Jos van den Hoven, zoon van Frans van den Hoven, fortwachter van Fort bij de Kwakel Frans van den Hoven Geboren: 1903 – overleden ... Lees meer
«  1 2 3 4 5  »

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.