Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Verhalen

sander en brian

“We willen het zelf doen, zelf bouwen, zelf ontwikkelen"

Sander Overeinder en Brian Boswijk, ondernemers Vuurtoreneiland (Kustbatterij bij Durgerdam) Lees meer
fort aan de nekkerweg 00

“Erfgoed zit bij ons in de botten”

Harry Brinkman, burgemeester gemeente Beemster Lees meer
Vuurtoren eiland 00

"Het eiland is een ruwe parel"

Christine Meeusen, projectleider Staatsbosbeheer, eigenaar Vuurtoreneiland (Kustbatterij bij Durgerdam) Lees meer
Stella van Heezik

"Een ondernemer moet verliefd zijn op het fort"

Stella van Heezik, projectleider Stadsherstel Amsterdam, eigenaar Fort Diemerdam Lees meer
Muziekfort

Interview met Stichting Fortpop Beverwijk

In opdracht van Cultuurcompagnie Noord-Holland interviewde  Dominique Luttik  Wil Groeneveld en Simone Groeneveld-Engelhart van Stichting Fortpop Beverwijk ... Lees meer

Interview Paul Hof over het 'fortenleven' van zijn opa

Paul Hof vertelt in een interview met Danielle Baas over het fortenleven van zijn opa. Dit interview is op initiatief en in opdracht van Cultuurcompagnie ... Lees meer
Remke en Michael - Fort bij Nigtevecht

Interview bewoners fortwachterswoning Fort bij Nigtevecht

Door: Steven Piek ABCOUDE – Tussen Amsterdam en Utrecht in, vlakbij het dorpje Abcoude ligt het Fort bij Nigtevecht: Een terrein met een enorme betonnen ... Lees meer

Interview met Uiteraard Uitermeer over ontwikkeling Fort Uitermeer

Interview met o.a. Niek Roozen, één van de initiatiefnemers van Uiteraard Uitermeer over de herontwikkeling van het terrein van Fort Uitermeer. In ... Lees meer
Vuurtorenrestaurant

Wild eten, woeste winden en waanzinnig uitzicht

Ondernemers openen op Vuurtoreneiland opnieuw ‘eerlijk’ eilandrestaurant. Lees meer
«  1 2 3 4 5  »

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.