Ga direct naar inhoud

Begrippenlijst

a
 • Acces
  Acces
  Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.
 • Accespost
  Accespost
  Verdedigingswerk dat een acces verdedigt
 • Affuit
  Affuit
  Onderstel voor een vuurwapen
b
 • Bastion
  Bastion
  Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.
 • Batterij
  Batterij
  Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.
 • Bedekte weg (of gedekte weg)
  Bedekte weg (of gedekte weg)
  Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.
 • Bomvrij
  Bomvrij
  Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.
 • Borstwering
  Borstwering
  Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.
 • Brisantgranaat
  Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.
c
 • Caponnière
  Caponnière
  Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.
d
 • Damsluis
  Damsluis
  Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.
e
 • Exercitie
  Exercitie
  Militaire oefening
f
 • Flankement
  Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.
 • Front
  Front
  Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.
g
 • Genie
  Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.
 • Genieloods
  Genieloods
  (houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.
 • Geschut
  Geschut
  Verzamelnaam voor vuurmonden.
 • Glacis
  Glacis
  Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.
 • Groepsschuilplaats
  Groepsschuilplaats
  (Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.
h
 • Hefkoepel
  Hefkoepel
  Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.
i
 • Insteltabel
  Insteltabel
  Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.
 • Inundatie
  Inundatie
  Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.
 • Inundatiesluis
  Inundatiesluis
  Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.
k
 • Kazemat
  Kazemat
  Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.
 • Keel
  Keel
  Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.
 • Keelkazemat
  Keelkazemat
  In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.
 • Kringenwet
  Kringenwet
  Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.
l
 • Linie
  Linie
  Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.
n
 • Nevenbatterij
  Nevenbatterij
  Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.
o
 • Ontijzeringsinrichting
  Ontijzeringsinrichting
  Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.
 • Opnamestelling
  Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.
p
 • Pantserbatterij
  Pantserbatterij
  Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.
 • Pantserfort
  Pantserfort
  Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.
 • Pantserkoepel
  Pantserkoepel
  Draaibare gepantserde geschutsopstelling.
 • Positiegeschut
  Positiegeschut
  Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.
 • Positievuur
  Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen
 • Post
  Post
  Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.
 • Poterne
  Poterne
  Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.
r
 • Reduit
  Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.
 • Remise
  Remise
  Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.
s
 • Schootsveld
  Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.
t
 • Terreplein
  Terreplein
  Open binnenruimte van een fort.
 • Tracé
  Grondplan of plattegrond.
v
 • Vesting Holland
  Vesting Holland
  Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.
 • Vestingwet
  Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.
w
 • Wal
  Wal
  Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
17 + 3 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.