Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Openingstijden forten Stelling van Amsterdam

In de periode april t/m oktober is een groot aantal forten van de Stelling van Amsterdam voor publiek geopend. Speciale openingstijden en data van de forten die onregelmatig geopend zijn vindt u in de agenda.

Batterij aan de Sloterweg
Rijnlanderweg 989
2132 ML  Hoofddorp
Openingstijden
Er vinden diverse openstellingen en publieksactiviteiten plaats.
Fort aan de Drecht
Grevelingen 50
1423 DN  Uithoorn
Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag 16-20 uur
Zaterdag en zondag 12-20 uur
Fort aan den Ham
Busch en Dam 13
1911 MS  Uitgeest
Openingstijden
Elke laatste zondag van de maand tussen 11-16 uur (april t/m oktober)
Op woensdag tussen 10-15 uur.  Het is dan gezamenlijke werkdag voor de vrijwilligers. (beperkte exposities en gidsen) 
Van half december tot half januari gesloten.
Fort benoorden Spaarndam 2
Redoute & Linie 2
1981 LL  Velserbroek
Openingstijden
Doorgaans gesloten voor publiek.
Fort Zuid
Boezemkade 11
2063 JH  Spaarndam
Openingstijden
Café/Terras Fort Zuid:
Maandag t/m zondag vanaf 12.00 -21.00
(dinsdag gesloten)
Detail fort bij Alsmeer
Aalsmeerderdijk 460
1463 BM  Aalsmeerderbrug
Openingstijden
Iedere zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur 
Iedere woensdag van 13:00 tot 16:00 uur
Iedere 2e zondag van de maand van 11:00 – 16:00 uur 
Fort Abcoude
Molenweg 19
1391 CG  Abcoude
Openingstijden
Het fort is regelmatig geopend voor rondleidingen.
Fort bij de Kwakel
Het Fort 55
1424 RW  De Kwakel
Openingstijden

Maandag/ Dinsdag 19:00-01:30
Woensdag: 12:00-01:30
Donderdag: 19:00-01:30
Vrijdag: 17:00-03:00
Zaterdag: 13:00-03:00
Zondag: 15:00-22.30

Fort bij de Liebrug
Liedeweg 9
2065 AH  Haarlemmerliede
Openingstijden
Zaterdag tussen 13.00 - 17.00
Fort bij Edam
Oorgat 10
1135 CR  Edam
Openingstijden
Iedere eerste en tweede zondag van de maand van 12:00 - 16:30 uur.
Elke woensdag van 10.30 - 15.00 uur.
Fort bij Spijkerboor
Westdijk 46c
1464 PC  Westbeemster
Openingstijden
Het fort is regelmatig open voor bezoekers.
Fort bij Veldhuis - Kenneth Stamp
Genieweg 1
1967 PS  Heemskerk
Openingstijden
Elke zondag in de maanden mei tot en met oktober open van 11:00 tot 17:00 uur
Muizenfort
Westbatterij: Zuiderzeedijk
Muiden
Openingstijden
Het Muizenfort is geopend van 1 april t/m 1 november
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur
Zondag 12:00 uur - 17:00 uur
Fort K'
Lagendijk 22
1911 MT  Uitgeest
Openingstijden
Van 1 oktober t/m 30 maart 2020 op zaterdag en zondag 12.00-16.00 uur. 
Pampus vanaf Muiden
Afvaartpunt Muiderslot - Herengracht 1
1398 AA  Muiden
Openingstijden
april:
di t/m vrij 12.00-16.00, weekend 10.00-17.00.
mei t/m nov:
di t/m zon 10.00-17.00.
Niet rolstoelvriendelijk.
Fort St. Aagtendijk vanaf het water
Vuurlinie 1
1948 PX  Beverwijk
Openingstijden
Het fort is te bezoeken op afspraak en tijdens open (zon)dagen en evenementen
Paviljoen Puur
Overdiemerweg 37
1111 PP  Diemen
Openingstijden
Lunch/Borrel op zondag 12.00 tot 18.00 uur
Batterij aan de IJweg
Graftermeerstraat
2131 AA  Hoofddorp
Niet geopend voor publiek
Batterijen aan het Gein
aan het Gein in weiland
1390AA   Abcoude
Niet geopend voor publiek
Fort aan de Jisperweg - Kenneth Stamp
Zuiddijk 4
1461 EB  Zuidoostbeemster
Niet geopend voor publiek
Fort aan de Liede
Niet geopend voor publiek
Fort aan de Middenweg
Zuiddijk 13
1461 EB  Zuidoostbeemster
Niet geopend voor publiek
Fort aan de WInkel
Winkeldijk 16
1391HL  Abcoude
Niet geopend voor publiek
Fort benoorden Purmerend - Kenneth Stamp
Kwadijkerweg 8
1461 DW  Zuidoostbeemster
Niet geopend voor publiek
Fort bij Hinderdam
Hinderdam 7
1394 JB  Nederhorst den Berg
Niet geopend voor publiek
Fort bij Kudelstaart
Kudelstaartseweg 96/A
1433 GL  Kudelstaart
Niet geopend voor publiek
Fort bij Kwadijk - Kenneth Stamp
Zeevangsdijkje 4
1471 EA  Kwadijk
Niet geopend voor publiek
Vooraanzicht
Penningsveer 2
2065 AM  Haarlemmerliede
Niet geopend voor publiek
Hoofdingang Fort bij Uithoorn
Mijdrechtse Zuwe 31
1427 AV  Amstelhoek
Niet geopend voor publiek
Fort Velsen
Kanaalweg 2
1948 PL  Beverwijk
Niet geopend voor publiek
Fort Coehoorn
Niet geopend voor publiek
Fort in de Botshol
Botshol 23
1391 HP  Abcoude
Niet geopend voor publiek
Westbatterij
Niet geopend voor publiek

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.