Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Links

algemeen

Provincie Noord-Holland
www.noord-holland.nl
Stichting Liniebreed Ondernemen
www.liniebreed.nl Samen sterk over de hele linie. Stichting Liniebreed Ondernemen ondersteunt ondernemers op forten in waterlinies in Nederland.
Stichting Werelderfgoed Nederland
https://www.werelderfgoed.nl/ Stichting Werelderfgoed Nederland heeft de verantwoordelijkheid om de bewustwording van het Werelderfgoed te vergroten, de belangen van het Werelderfgoed te behartigen, kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen en om gezamenlijk naar buiten toe op te treden.
UNESCO World Heritage
whc.unesco.org/en/list/759

evenementen

Forten.nl
www.forten.nl Een compleet overzicht van activiteiten, diensten, wandel- en fietsroutes op en rondom de forten van diverse verdedigingslinies van Nederland.
Nacht van de Nacht
www.nachtvandenacht.nl Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties.
Open Monumentendag
www.openmonumentendag.nl Vele monumenten worden gratis opengesteld voor publiek rond de Open Monumentendag in september.

historische informatie

De Hollandse Waterlinie
www.hollandsewaterlinie.nl
Forten Info. Militair Erfgoed in Nederland en België
www.forten.info Over verdedigingswerken en militair erfgoed - zoals forten en bunkers - in Nederland en Belgie.
Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/fort Deze website is in eerste instantie een digitale versie van het boek 'Leestekens van het landschap' uitgegeven door Landschapsbeheer Nederland in 2005. Waar mogelijk is de informatie aangevuld en zijn er extra elementen toegevoegd. De nadruk van de website ligt op cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen. De website bevat prachtige (historische) foto's van forten en kazematten
Stelling-Amsterdam
www.stelling-amsterdam.nl Omvangrijke website over verleden, heden en toekomst van de Stelling van Amsterdam
Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (MEGA)
www.stichting-mega.nl Stichting MEGA onderzoekt en publiceert over militair erfgoed, zoals kazernes, forten en bunkers in de regio Groot-Amsterdam.

natuur en recreatie

Autoroute langs de Hollandse Waterlinie
www.waterlinieroute.com
De Nationale Landschappen
www.nationalelandschappen.nl
Er op uit in Noord-Holland
www.natuurwegwijzer.nl
Fiets vakantie wijzer
www.vakantiewegwijzer.com
Landschap Noord-Holland
www.landschapnoordholland.nl
Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl
Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl
VVV Noord-Holland
www.noord-holland-tourist.nl

overige sites

Rondomkijken
www.rondomkijken.nl Een 360 graden beleving van een aantal forten van de Stelling van Amsterdam. Net of u zelf al op bezoek bent.
Stadsherstel Amsterdam
www.stadsherstel.nl
World Heritage Site
www.worldheritagesite.org

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.