Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Stelling van Amsterdam ontvangen? Schrijf je in!

Kamermuziekfestival op de forten

Kom in het weekend van 5 tot en met 7 april 2019 naar het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten. Luister naar concerten in kastelen, landhuizen, boerderijen, forten en andere cultuurhistorische gebouwen. Bekende musici en bevlogen talenten bespelen instrumenten van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Kom ook luisteren!

NMF

Bekijk hier het gehele programma van het Muziekkamerfestival op de forten van de Stelling van Amsterdam:


Het Dudok Quartet in Fort Uitermeer
Vrijdag 5 april 2019
In het plofhuis van het fort speelt het Dudok Quartet een prachtig programma met de strijkkwartetten van Joseph Haydn. Maar voor het zover is... krijg je de smeuïge verhalen te horen over Fort Uitermeer.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/22/a_id/79951/titel/het-dudok-quartet-in-het-fort-uitermeer

Strijkkwartet speelt Mozart in Fort Nigtevecht
Vrijdag 5 april 2019
Neem een kijkje op het authentieke fort van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Daarna speelt een jong strijkkwartet op deze bijzondere locatie kamermuziek van onder meer Mozart. Voorafgaand aan het concert krijg je rondleiding door het fort. Proef de authentieke sfeer.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/23/a_id/79950/titel/strijkkwartet-speelt-mozart-fort-nigtevecht

Strijkkwartet onder de gewelven in Fort Nigtevecht
Zaterdag 6 april 2019
Gaudioso Kwartet speelt Beethoven en Borodin in Fort Nigtevecht
Neem een kijkje op het authentieke fort van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Daarna speelt het Gaudioso Kwartet op deze bijzondere locatie kamermuziek van Beethoven en Borodin.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/35/a_id/79952/titel/strijkkwartet-onder-de-gewelven

Beleef de vier jaargetijden in Fort Nigtevecht
Zaterdag 6 april 2016
Neem een kijkje op het authentieke fort van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Daarna spelen Carla Leurs, Ursula Dütschler en het Cugnon Consort op deze bijzondere locatie de 4 jaargetijden van Vivaldi.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/36/a_id/79955/titel/beleef-de-vier-jaargetijden

Lenny Jazz Trio in Fort Uitermeer
Zaterdag 6 april 2016
In het plofhuis van het fort speelt het Lenny Jazz Trio een prachtig programma met eigen werk, geïnspireerd op jazz, pop, minimal en klassiek. Maar voor het zover is... krijg je de smeuïge verhalen te horen over Fort Uitermeer.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/37/a_id/79956/titel/lenny-jazz-trio-in-fort-uitermeer

Schubert en Beethoven in het plofhuis van Fort Uitermeer
Zaterdag 6 april 2019
In het plofhuis van het fort spelen Raphaella Engelsberg, Lidwine van Dam en James Oesi trio's van Schubert en Beethoven. Maar voor het zover is... krijg je de smeuïge verhalen te horen over Fort Uitermeer.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/38/a_id/79954/titel/schubert-en-beethoven-in-het-plofhuis

Strijktrio in Fort Nigtevecht
Zaterdag 6 april 2019
Neem een kijkje op het fort en luister daarna naar Mozart en ander klassiek repertoire van strijktrio violiste Saskia Otto, altvioliste Anna den Herder en celliste Nuala McKenna.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/39/a_id/79953/titel/strijktrio-op-fort-bij-nigtevecht

Dostojevski Kwartet in Fort Nigtevecht
Zondag 7 april 2019
Neem een kijkje op het authentieke fort van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Daarna speelt het Dostojevski Kwartet op deze bijzondere locatie strijkkwartetten van Joodse componisten.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/40/a_id/79959/titel/dostojevski-kwartet-op-fort-bij-nigtevecht

Mozarts Vierde strijkkwintet in Fort Nigtevecht
Zondag 7 april 2019
Neem een kijkje op het authentieke fort van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Daarna hoor je het aangrijpende Vierde strijkkwintet van Mozart door strijkers van de Sweelinck Academie
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/41/a_id/79957/titel/mozarts-vierde-strijkkwintet

Onheilspellende muziek in Fort Uitermeer
Zondag 7 april 2019
In het plofhuis van het fort speelt Ensemble Ongestreken een onheilspellend programma met onder meer de beroemde Danse macabre. Maar voor het zover is... krijg je de smeuïge verhalen te horen over Fort Uitermeer.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/42/a_id/79958/titel/onheilspellende-muziek

Tyranni Flock in plofhuis van Fort Uitermeer
Zondag 7 april 2019
In het plofhuis van het fort speelt de Amsterdamse band Tyranni Flock een avontuurlijk programma met prachtige soundscapes. Maar voor het zover is… krijg je een rondleiding met spannende verhalen over Fort Uitermeer.
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/agenda/detail/q/resultnr/43/a_id/79960/titel/tyranni-flock-in-plofhuis

naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.